Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH zaprasza...

dodano: 2011-03-12

...na prezentację raportu Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku – przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa.

CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
zaprasza na prezentację raportu Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku – przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa.

Po fali poakcesyjnych migracji zarobkowych mamy w obecnej chwili do czynienia z migracjami rodzinnymi: długookresowymi i osiedleńczymi. W przededniu Spisów Powszechnych w Polsce i w Wielkiej Brytanii oszacowanie liczby Polaków, którzy rzeczywiście powinni być uznani jako rezydenci jednego z w/w krajów stanowi wielkie wyzwanie. Jest to wyzwanie tym większe, że od szacunków tych uzależniona jest skala instrumentów stosowanych przez politykę fiskalną, polityki rynku pracy czy też polityki rodzinne. W najnowszej analizie CSM wskazujemy, że przy przyjęciu pewnych założeń liczba Polaków przebywających w 2009 roku poza Polską mieścić się może w przedziale 1mln 870 tys. do aż 2 mln 379 tys. Czy grozi nam depopulacja?
W Wielkiej Brytanii analiza poziomów dzietności (TFR) wskazuje, że współczynnik dzietności w 2009 roku dla Anglii i Walii dla kobiet urodzonych w Wielkiej Brytanii wyniósł 1,84, podczas gdy dla kobiet urodzonych poza Wielką Brytanią, ale mieszkających w UK 2,48. Polki w Wielkiej Brytanii charakteryzowały się (po kobietach z Pakistanu) najwyższą liczbą urodzonych dzieci, wyprzedzając kobiety z Indii i Bangladeszu. Co powoduje, że kobiety emigrantki przybywające z kraju o jednym z najniższych poziomów płodności w Unii Europejskiej podejmują zobowiązujące decyzje prokreacyjne na emigracji? Populacja dzieci polskich w Wielkiej Brytanii w wieku 0-14 lat sięga według naszych szacunków 130 tys. Czy może być to lekcja dla polskich polityków tworzących politykę rodzinną?

Spotkanie poświęcone najnowszej analizie autorstwa Krystyny Iglickiej odbędzie się w piątek 18 marca 2011 r.
o godzinie 10.00 w Centrum Stosunków Międzynarodowych, ul. Emilii Plater 25, III piętro.
Udział w dyskusji wezmą:


• Bartłomiej Nowak, Dyrektor Wykonawczy CSM (moderacja)
• Krystyna Iglicka, CSM
• Lucjan Bełza, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN
• Jerzy Samborski, dyrektor Międzynarodowego Centrum Wiedzy o Imigracji i Integracji przy Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie
• Radosław Stępień, dyrektor Departamentu Badań Demograficznych GUS

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc
prosimy o potwierdzenie udziału do środy 16 marca
e-mailem: info@csm.org.pl lub telefonicznie: 22 646 5267

Centrum Stosunków Międzynarodowych
Center for International Relations
ul. Emilii Plater 25
00-688 Warszawa
Tel. (0048) 22 6465267
Fax: (0048) 22 6465258

Thanks for considering environmental protection before printing this e-mail


 

dodano przez administrator

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01