Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Komentarz do egzaminu z prawa mnar publicznego

dodano: 2009-03-17

Wykazaliście się Państwo znaczącą niefrasobliwością, jeśli chodzi o przygotowanie do egzaminu. Na pytanie o pozycję państw trzecich wobec umów tylko jedna osoba wskazała, że Konwencja wiedeńska przewiduje kilka form takiego oddziaływania (prawo zwyczajowe, reżimy obiektywne). Procedury decyzyjne w Radzie Bezpieczeństwa są w dużej mierze terra incognita - niestety, trzeba precyzyjnie okreslić, jaka większość jest potrzebna do podjęcia uchwały (sprawy proceduralne i nieproceduralne). Środki odwetowe nie sa reakcją tylko na użycie siły, lecz na każde naruszenie prawa międzynarodowego; Rada Bezpieczenstwa nic do nich nie ma. Do tego muszą być proporcjonalne nie do wyrządzonej szkody, lecz do powagi naruszenia prawa (szkoda nie jest elementem konstytutyynym odpowiedzialnosci mnar). W definicji organizacji mnar zapominacie Państwo o podmiotowości prawnej jako warunku sine qua non.  Opinio iuris to nie sa opinie uczonych ani sądów, tylko stanowisko państw wobec określonej normy.J eśli wtrącacie Państwo łacińskie powiedzenia, cytujcie je dokładnie i bez błędu. A propos: z przyjemnością stwierdzam, że zaprezentowaliście Państwo wysoki poziom znajomości ortografii i interpunkcji. Czy  nadal uważacie Panstwo, że test jest łatwiejszy niż pytania otwarte? Aha: zgodnie z ustaleniami, osoby które podeszły tylko do jednego terminu, bez względu na powód (może z wyjątkiem studiów na innym kierunku lub pobycie na Erasmusie za granicą), nie mają możliwości zdawania egzaminu z prawa mnar publicznego w tym roku akademickim.

dodano przez prof. dr hab. Władysław Czapliński

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01