Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Międzynarodowa konferencja naukowa: Polska i Hiszpania w UE attachment

dodano: 2010-10-29

INP wraz z KE WDiNP UW zapraszają na międzynarodową konferencję naukową, pod tytułem: Polska i Hiszpania w UE: doświadczenia i perspektywy. Warszawa, 4 listopada 2010 r. - formularz zgłoszeniowy w zał.

Konferencja naukowa

 

 

 

 
     

 

Międzynarodowa konferencja naukowa:

„Polska i Hiszpania w UE: doświadczenia i perspektywy”

Warszawa, 4 listopada 2010 r.

Instytut Nauk Politycznych wraz z Katedrą Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową, pod tytułem: "Polska i Hiszpania w UE: doświadczenia i perspektywy", która odbędzie się dnia 4 listopada 2010 roku, w Warszawie.

Polska i Hiszpania posiadają wiele cech wspólnych, wynikających zarówno z podobieństw historycznych jak również czynników o charakterze kulturowym, politycznym, społecznym oraz demograficznym. Podobieństwo, pomiędzy krajami, można także dostrzec, analizując ich sytuację geopolityczną. Szczególne położenie, wyróżniające obydwa kraje spośród innych państw członkowskich Unii Europejskiej, sprawia, iż z jednej strony stanowią one pomost łączący Unię z Europą Wschodnią, z drugiej zaś z Afryką Północną.

Charakterystyczne dla obydwu państw jest także postrzeganie Unii Europejskiej w kategoriach szansy cywilizacyjnej, szczególnie w wymiarze gospodarczym. Dlatego tym bardziej zasadne staje się dokonanie analizy doświadczeń członkowskich Polski i Hiszpanii.

Podjęcie niniejszych badań jest szczególnie istotne w kontekście zakończonej niedawno hiszpańskiej prezydencji w UE i zbliżającej się polskiej prezydencji. Czas sprawowania przewodnictwa w Unii Europejskiej jest dla każdego państwa szansą na realizację własnych interesów związanych z integracją. Przyjęte na okres prezydencji priorytety mogą przyczynić się do późniejszego określenia miejsca i roli danego kraju w Unii Europejskiej.

Konferencja będzie koncentrować się na następujących zagadnieniach:

 • doświadczeniach Polski i Hiszpanii z okresu przedakcesyjnego: podobieństwach i różnicach,
 • funkcjonowaniu państwa w Unii Europejskiej: polityce spójności, służbie zdrowia, edukacji, systemie prawnym etc.,
 • korzyściach i stratach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej,
 • roli i pozycji obydwu państw w Unii Europejskiej,
 • porównaniu możliwości realizacji założeń prezydencji hiszpańskiej i polskiej.

Organizatorzy konferencji nie przewidują możliwości zgłaszania odrębnych referatów. Po jej zakończeniu planowane jest natomiast wydanie publikacji książkowej, w której wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, opublikowania artykułu poświęconego omawianej podczas konferencji problematyce.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w obradach.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Język konferencji:
- Polski i hiszpański, przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne

Komitet organizacyjny konferencji:
Dr Anna Sroka (UW) – sekretarz konferencji
Dr Rubén Dario Torres Kumbrian (UNED)
Dr Małgorzata Kaczorowska (UW)
Mgr Agnieszka Bejma (UW)
Mgr Elżbieta Wawrzczyk (UW)

Adres komitetu organizacyjnego:
Instytut Nauk Politycznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 67
00-927 Warszawa
tel. +48 22 8265428 begin_of_the_skype_highlighting              +48 22 8265428      end_of_the_skype_highlighting
fax +48 22 8267770
e-mail: asroka@uw.edu.pl

PROGRAM KONFERENCJI

4.11.2010 (czwartek)
Sala Senatu UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
godz. 9.00 - 9.30
9.30- 1000
  Rejestracja uczestników
Otwarcie konferencji:
Prof. dr hab. Janusz Adamowski – Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Prof. dr hab. Stanisław Sulowski – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW
Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Kierownik Katedry Europeistyki UW
 
Sala Senatu UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
godz. 10.00- 11.15
  Sesja Plenarna: Pozycja Polski i Hiszpanii w Unii Europejskiej

Moderator
: Prof. dr Rubén Dario Torres Kumbrian (UNED)
Wystąpienia:
 • Grażyna Bernatowicz, Podsekretarz Stanu ds. Polityki Europejskiej i Praw Człowieka
 • Francisco Fernández Fábregas, Ambasador Hiszpanii w Polsce
 • Prof. dr Eugeniusz Górski (IFiS PAN) Polska i Hiszpania w integrującej się Europie w perspektywie historycznej i filozoficznej
 • Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk (UW) – Europeizacja państw członkowskich Unii Europejskiej
Dyskusja
 
11.15 – 11.45
  Przerwa kawowa w Sali Złotej
 
Sala Senatu UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
godz. 11.45 – 14.30
  Sesja Plenarna: Polityki Unii Europejskiej z perspektywy państwa członkowskiego

Moderator: Prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa (UW)
Wystąpienia:
 • Prof. dr Tomás Fernández Garcia (UNED), Dr Laura Ponce de Leon (UNED) – Wkład Unii Europejskiej w tworzeniu się hiszpańskiego państwa dobrobytu
 • Dr Maciej Duszczyk (UW) – Unia Europejska a realizacja polityki społecznej w Polsce
 • Prof. dr Sebastián Castillo Valero (UCLM) – Hiszpania wobec ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej i Obszarów Wiejskich
 • Dr Justyna Miecznikowska (UW) – Doświadczenia Polski we wdrażaniu Wspólnej Polityki Rolnej i Obszarów Wiejskich a stanowisko w dyskusji nad reformą
 • Prof. dr Rubén Dario Torres Kumbrian (UNED) - Europejska Polityka Spójności: gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Hiszpanii w latach 1986-2010
 • Dr Anna Sroka (UW) – Efekty realizacji polityki spójności UE w Polsce
Dyskusja
 
godz. 14.30 - 15.45
  Przerwa obiadowa
 
Sala Senatu UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
godz. 15.45 – 17.30
  Sesja Plenarna:  Wyzwania i zagrożenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej

Moderator: Dr Małgorzata Kaczorowska (UW)
Wystąpienia:
 • Prof. dr hab. Jan Iwanek (UŚ) - Unia Europejska a rola i miejsce regionów w Polsce i Hiszpanii – studium porównawcze
 • Prof. dr Francisco Aldecoa (UCM) – Polska i Hiszpania w świetle Traktatu z Lizbony: wyzwania i zagrożenia
 • Dr hab. Agnieszka Rothert (UW) – Nowe sposoby rządzenia i problem legitymizacji na przykładzie Polski i Hiszpanii
 • Prof. dr José Manuel Saiz (UAN) - Wpływ Unii Europejskiej na gospodarkę Hiszpanii: blaski i cienie
 • Prof. dr hab. Artur Nowak-Far (UW) – Wpływ Unii Europejskiej na gospodarkę Polski
Dyskusja
 
17.45 – 18.15
  Przerwa kawowa w Sali Złotej
 
Sala Senatu UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
godz. 18.15 – 19.15
  Sesja Plenarna:  Prezydencja Unii Europejskiej: doświadczenia i perspektywy

Moderator:
Dr Anna Sroka (UW)
Wystąpienia:
Diego López Garrido, Sekretarz Stanu ds. Europejskich
Mikołaj Dowgielewicz, Sekretarz Stanu ds. Europejskich
godz. 19.15 – 21.00
  Uroczysta kolacja (Sala Złota - Pałac Kazimierzowski)

dodano przez administrator

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01