Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Niepokój społeczny – źródła, konteksty, formy, 15 czerwca attachment

dodano: 2016-05-24

Zaproszenie do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Niepokój społeczny – źródła, konteksty, formy. IS UKSW, CE UW, PTS

Konferencja organizowana jest przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

i odbędzie się 15 czerwca 2016 roku w Warszawie przy
ul. Wóycickiego 1/3, Kampus UKSW

 

Rada Naukowa Konferencji:

Ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba

Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz

Dr Rafał Wiśniewski

Dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Mgr Katarzyna Durmaj

Mgr Agata Rozalska

Mgr Bartosz H. Olszewski

Informacje organizacyjne:

                    Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego udziału w konferencji naukowej. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail:

                    Organizatorzy planują wydanie recenzowanej monografii naukowej składającej się z nadesłanych artykułów. Warunkiem opublikowania artykułu w monografii jest przesłanie go w terminie do 30 lipca 2016 roku oraz uzyskanie pozytywnej recenzji. Wymogi redakcyjne zostaną przesłane wraz z informacją o zakwalifikowaniu się na konferencję. Wysokość opłaty konferencyjnej uzależniona jest od formy uczestnictwa:

  • Uczestnictwo czynne w konferencji oraz publikacja opracowania
    w monografii: 150 PLN
  • Uczestnictwo czynne w konferencji (bez publikacji opracowania): 50 PLN

                    Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty zostanie podany wraz z informacją o zakwalifikowaniu wystąpienia na konferencję. Organizatorzy nie zwracają opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji.

Harmonogram:

  • 3 czerwca – termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych
  • 6 czerwca – informacja o zakwalifikowaniu referatu
  • 10 czerwca – termin wniesienia opłaty konferencyjnej
  • 30 lipca – termin nadsyłania artykułów

formularz zgloszeniowy - konferencja 15 czerwca.doc

dodano przez administrator

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01