Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Nowe zasady składania podań o akademik attachment

dodano: 2011-06-03

Drodzy Studenci,
Komisja Stypendialna CEUW zdecydowała o nowych zasadach składania podań o miejsca w akademikach. Najważniejszą z nich jest ta, że wnioski będą składane bezpośrednio do rąk członków Komisji Stypendialnej CEUW w wyznaczonych godzinach a nie za pośrednictwem dziekanatu, jak do tej pory.

 

Wnioski o akademik będą przyjmowane do dnia 30 czerwca w pokoju 205 w następujących terminach:
1. w miesiącu czerwcu każdy czwartek w godz. 15-16
2. poniedziałek 27 czerwca w godz. 14-16
3. czwartek 30 czerwca w godz. 14-18.
Uwaga! W tym właśnie dniu mija termin składania wniosków.
WAŻNE: Wnioski złożone po terminie lub nie do rąk członka Komisji Stypendialne nie będą brane pod uwagę!
W trakcie składania wniosku członek Komisji Stypendialnej może zażądać od składającego stosownych wyjaśnień i na miejscu podejmie decyzję które dokumenty należy uzupełnić .
Z uwagi na to, że co roku pula przydzielanych nam miejsc w jest zdecydowanie mała do naszych zapotrzebowań, prosimy o uważne zastosowanie się do następujących instrukcji:
1. Wnioski należy złożyć na druku, który stanowi załącznik do Regulaminu Rektora UW ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW. Jest on na stronie BSS (sprawy socjalne), link znajduje się też na stronie CEUW (zakładka stypendia) i jest załączony do niniejszego komunikatu.
2. Z uwagi na to, że wprowadzone przez Regulamin DS terminy dla podjęcia decyzji o przydziale miejsc są bardzo krótkie, możliwość uzupełniania podań jest ograniczona. Mówiąc krótko, o tym, czy student dostanie miejsce w akademiku przesądza to, czy jego wniosek jest należycie udokumentowany. O tym, kto otrzyma miejsce w akademiku decydują dwa kryteria:
a. czy odległość miejsca zamieszkania uniemożliwia codzienny dojazd, oraz
b. wysokość miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny

Dochody członków rodziny są dokumentowane i obliczane tak samo, jak dla stypendia socjalnego (patrz załączniki 1 i 2 do Regulaminu dot. pomocy materialnej). Ważne: każdy pełnoletni członek rodziny studenta, wypełnia formularz stanowiący załącznik nr 12 do Regulaminu nawet jeżeli nie posiada wymienionych tam dochodów.

Mamy nadzieję, że powyższa nowa metoda przyjmowania podań przyczyni się do bardziej sprawnego podejmowania decyzji w sprawie akademików, tak, aby student już przed wakacjami wiedział, czy będzie miał zagwarantowane miejsce w akademiku.

W imieniu Komisji Stypendialnej
Jana Plaňavová-Latanowicz
 

dodano przez dr Jana Plaňavová-Latanowicz

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01