Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Nowy Statut UW link

dodano: 2015-07-14

 

24 czerwca Senat uczelni zatwierdził zmiany w Statucie UW.

Statut rozpoczyna się teraz preambułą, w której podkreślono badawczą rolę uczelni.

Najważniejsze zmiany przewidziane w Statucie to:

  • w sprawach organizacyjnych – doprecyzowanie zapisów o łączeniu, przekształcaniu i likwidowaniu jednostek organizacyjnych uczelni oraz aktualizacja uregulowań dotyczących centrów badawczych i jednostek międzyuczelnianych;
  • w sprawach dotyczących kształcenia – zwiększenie roli oceny prowadzonej przez środowiskowe komisje akredytacyjne.

Najwięcej poprawek dotyczy spraw pracowniczych. Uporządkowane zostały przepisy dotyczące zatrudniania, oceny i awansów bibliotekarzy i kustoszy. Nowe brzmienie mają także uregulowania dotyczące docentów. Po raz pierwszy w Statucie UW pojawia się status emerytowanego profesora UW i wykładowcy afiliowanego przy uczelni. Nowością jest także i to, że wprowadzono możliwość wydawania przez rektora ogólnych wytycznych dotyczących tworzenia stanowisk pracy, realizacji części obowiązków dydaktycznych przez pracowników naukowych poza jednostką macierzystą, w której pracują, oraz powierzania prowadzenia zajęć osobom, które nie są pracownikami uczelni.

Preambua:

Mając na względzie realizację misji Uniwersytetu Warszawskiego, dążąc do umocnienia jego pozycji jako uczelni badawczej zachowującej najwyższe standardy nauczania i pracy naukowej, ze świadomością kulturotwórczej funkcji Uniwersytetu a zarazem jego służebnej roli wobec społeczeństwa, w ramach którego i na rzecz którego funkcjonuje, w przekonaniu, że wszystkie działania Uniwersytetu prowadzone w ramach należnej mu pełnej autonomii powinny służyć osiąganiu tych celów,
Senat Uniwersytetu Warszawskiego stanowi, co następuje:

dodano przez administrator

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01