Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Polska-Niemcy-Rosja-NATO. Czy Rosja jest stracona dla Zachodu? attachment

dodano: 2015-11-20

Wtorek, 24 listopada 2015, Kraków, ul. Westerplatte 11, Aula Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie / niemiecko-polskie.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres .

PROGRAM:

09.00-10.00             Rejestracja i kawa

10.00-10.15             Otwarcie i wprowadzenie

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Michael Quaas, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

10.15-10.30             Wystąpienie

Dr Werner Köhler, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie

10.30-12.30             Dyskusja panelowa

Czy Rosja jest stracona dla Zachodu?

Gen. broni Waldemar Skrzypczak, b. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych

Dr Paweł Kowal, Fundacja Energia dla Europy, b. sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Polska Akademia Nauk

      Dr. habil. Andreas Bielig, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Miszczak, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dr Stanisław Gregorowicz, adiunkt  w Polskiej Akademii Nauk, długoletni dyplomata, radca Ambasady RP w Moskwie i naczelnik Wydziału rosyjskiego MSZ RP

Moderacja: dr Błażej Sajduk, Prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

12.30-13.00           Podsumowanie

Prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie / Albert‑Ludwigs-Universität Freiburg

dodano przez administrator

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01