Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Prestiżowy grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, ISM UW i CE UW link

dodano: 2016-03-02

MSZ RP w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016” przyznało PTSM (jednostka wiodąca) i ISM UW oraz  CE UW grant w wysokości 168 480 PLN na realizację projektu nt. Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową. Wspomniane jednostki grant ten otrzymały już drugi raz z rzędu.

Celem projektu jest umocnienia już istniejących Centrów, które powstały z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i Centrum Europeskiego UW w  2015 r. w Manipal University, University of Calcutta oraz Kyungpook National University w ramach realizacji grantu MSZ w 2015 r. Ponadto projekt MSZ ma wzmocnić programy dotyczące współczesnej Polski i Europy w Xiamen University oraz Peking University i Jawaharlal Nehru University. Nowym elementem będzie wprowadzenie do programu studiów realizowanych przez Centra tygodniowych kursów języka polskiego. W ramach projektu przewiduje się także zacieśnienie więzi między badaczami z Polski i z uczelni partnerskich oraz z sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi (tworzenie tzw. multi-sectoral network). W ramach grantu MSZ w wyniku konkursu (na hasła o współczesnej Polsce do Wikipedii) wyłonieni zostaną trzej studenci (po jednym z uczelni w Manipalu, Kolkacie oraz KNU), którzy otrzymają – ufundowanie przez Uniwersytet Warszawski  – stypendia na studia magisterskie, obejmujące bezpłatne kształcenie, miejsce w akademiku, a także stypendium naukowe.

Program studiów nad współczesną Polską i Europą Środkową będzie realizowany w Centrach Studiów nad Polską i Europą Środkową w:

    Manipal University;
    University of Calcutta;
    Kyungpook National University, Daegu

oraz w:

    Peking University;
    Xiamen University;
    Jawahrlal Nehru University.

Ze strony CE w projeckie biorą udział: prof. dr hab. B. Góralczyk, dr K. Zajączkowski (koordynator ze strony CE), doc. dr O. Barburska (autorka publikacji w ramach projektu), doc. dr A. Adamczyk.

dodano przez dr Kamil Zajączkowski

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01