Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Przedstawiciele CE UW na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki.

dodano: 2012-10-14

W dniach 11-14 października 2012 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli CE UW (dr K.Zajączkowski, doc. dr A.Adamczyk, mgr M.Augustynowicz) na  Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Wizyta ta była jednym z elementów realizacji międzynarodowego projektu badawczego „Europeizacja studiów wyższych na Ukrainie jako zaplecze dla reformowania administracji publicznej”  w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012”.

 

 

Liderem projektu jest CE UW. Partnerem strategicznym są: Instytut Integracji Europejskiej i Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (WSM LUW). Partnerami stowarzyszonymi: Wydział Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Donieckiego Uniwersytetu Narodowego (WSMiPZ DUN) oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych UW (ISM UW).

Wizyta we Lwowie składała się, m.in., z udziału przedstawicieli projektu w:

  • międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 20-lecia istnienia Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki;
  • w uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji Święta Uniwersytetu oraz w obchodach 20-lecia istnienia Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki;
  • warsztatach naukowych dotyczących studiów europejskich w kontekście reformowania administracji publicznej na Ukrainie.

Podczas konferencji naukowej zorganizowano panel tematyczny nawiązujący do tytułu projektu. Przedstawiono doświadczenia CE UW i ISM UW w profesjonalizacji polskiej administracji publicznej w zakresie integracji europejskiej i służby dyplomatycznej. Swoje referaty przedstawili: dr Kamil Zajączkowski, dr Artur Adamczyk, dr AnnaWróbel (ISM UW), dr Anna Jarczewska (ISM UW).  Strona ukraińska z kolei ukazała i scharakteryzowała współpracę naukowo-badawczą Instytutu i Wydziału z administracją publiczną na Ukrainie. Przedstawiono także doświadczenia we współpracy międzynarodowej uniwersytetów we Lwowie i Doniecku – realizowane projekty i możliwości współpracy ze stroną polską. Udział w dyskusji wzięli: prof. dr hab. Bohdan Hud – dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej LUW, koordynator projektu ze strony ukraińskiej; prof. dr hab. Markijan Malskyj, Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej; prof. dr hab. Iwan Byk, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im.I.Franki; dr hab. Roman Kalytchak (WSM LUW);  prof. dr hab. Ihor Todorov (WSMiPZ DUN); dr  doc. Bohdan Lapchuk (WSM LUW). Przed panelem tematycznym, podczas sesji plenarnej konferencji wystąpił prof. dr hab. Edward Haliżak (dyrektor ISM UW), który przedstawił warszawską szkołę stosunków międzynarodowych.

Międzynarodowy projekt badawczy ma charakter kompleksowy. Okres jego realizacji trwa od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.  Kierownik merytorycznym projektu jest dr Kamil Zajączkowski.

Głównym celem projektu jest:

  • wzmocnienie współpracy i rozwój związków instytucjonalnych ze środowiskiem naukowym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki;
  • przekazanie dobrych praktyk z dziedziny współpracy i zarządzania szkolnictwem wyższym - dzielenie się doświadczeniami z zakresu transformacji i modernizacji szkolnictwa wyższego przede wszystkim w zakresie europeizacji studiów wyższych.

Projekt obejmuje następujące działania:

  • wizyty studyjne;
  • wydanie publikacji  zbiorowej pt. Introduction to European Studies, Kamil Zajączkowski, Artur Adamczyk (eds.), Warsaw-Lviv 2013  (ma ona stanowić kompendium wiedzy na temat różnorodnych aspektów integracji europejskiej -ujmując zagadnienia jednocześnie z perspektywy prawnej, ekonomicznej, politologicznej, społecznej i kulturowej);
  • wspólne seminaria naukowe pracowników UW z pracownikami Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I.Franki  oraz Donieckiego Uniwersytetu Narodowego.

 

 

 

 

dodano przez dr Kamil Zajączkowski

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01