Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Rekrutacja na Program MOST w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 attachment link

dodano: 2014-10-22

Rejestracja na program MOST otwarta w IKR pomiędzy 31 października a 30 listopada 2014 r.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się na stronie  https://most.uka.uw.edu.pl/, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz. Z wnioskiem student zobowiązany jest udać się do Prodziekana/Dyrektora/Kierownika ds. studenckich jednostki macierzystej w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

Zgodnie z pkt. 3.1. Regulaminu Programu MOST: „studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia (...)." Pkt. 3.2 w/w Regulaminu stanowi: „warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni (...)".

Po uzupełnieniu wszystkich formalności student zobowiązany jest przekazać wniosek do Koordynatora Programu MOST w Uniwersytecie Warszawskim - Pani Katarzyny Chmielewskiej (Biuro Spraw Studenckich ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 21) do dnia 2 grudnia 2014 r.

Przypominamy, że istotą studiów w ramach Programu MOST jest ich indywidualny tok. Student ma prawo wybierać przedmioty z programu studiów zamieszczonego na stronie internetowej jednostki z dowolnego semestru bądź roku. Może także, będąc przypisanym do jednego kierunku, sporadycznie wybrać przedmioty z innego, pokrewnego.

Więcej o programie MOST w załączonym linku

dodano przez administrator

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01