Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Seminarium licencjackie dr. G.Tchorka

dodano: 2011-10-21

Sugerowane tematy dyplomowych prac licencjackich.

 

1. Bilans korzyści i kosztów przyjęcia euro po kryzysie
2. Bilans korzyści i kosztów pozostawania przy złotym
3. Wpływ eliminacji ryzyka kursowego na handel i inwestycje
4. Wpływ eliminacji ryzyka kursowego na strukturę rodzajową inwestycji bezpośrednich
5. Wpływ euro na konkurencyjność i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw
6.Rola G20 i innych instytucji (MFW, Bank Światowy, UE) w kształtowaniu ładu gospodarczego
7. Mikroekonomiczne efekty wprowadzenia euro
8. Rola walut międzynarodowych w systemie walutowym
9. Regionalne strefy walutowe
10. Polityka regionalna w Polsce i UE

dodano przez dr Grzegorz Tchorek

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01