Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Stypendia naukowe

dodano: 2010-11-22

Zgodnie z obietnicą w piątek na tablicy obok dziekanatu została wywieszona lista (neoficjalna) studentów, którzy uzyskali stypendium naukowe. Dzisiaj zostały one przez dziekanat wpisane do systemu USOS.

Stypendium za wyniki w nauce zostało przyznane 13% studentów na każdym roku i kierunku studiów. W związku z tym, średnia uprawniająca do uzyskania stypendium jest róźni w zależności od roku i kierunku studiów:

Kierunek, rok

Najniższa średnia która kwalifikuje do uzyskania stypendium

WUM II. Rok

4,6

WUM I. Rok

4,63

SMIE III. Rok

4,36

SMIE II. Rok

4,05

EU III. Rok

4,14

EU II. Rok

4,43

Kwota stypendium wynosi:

 

Średnia

Kwota stypendium

(miesięcznie, zł)

4,0-4,09

260

4,10-4,19

280

4,20-4,29

300

4,30-4,39

320

4,40-4,49

340

4,50-4,59

360

4,60-4,69

380

4,70-4,79

410

4,80-4,89

440

4,90-5,00

500

Uprzedzając ewentualne pytania informujemy, iż do średniej nie wliczają się oceny z przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Z poważaniem

dr Jana Plaňavová-Latanowicz

dodano przez dr Jana Plaňavová-Latanowicz

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01