Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Uniwersytet Wirtualny attachment

dodano: 2011-02-16

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w kolejnej, XI konferencji Uniwersytet Wirtualny, organizowanej w 2011 r. przez Uniwersytet Warszawski.

Szanowni Państwo!
Konferencja odbędzie się w dniach 20--22 czerwca i podejmie, jak co roku, najważniejsze zagadnienia e-edukacji we wszystkich obszarach i we wszystkich modelach. W szczególności będą to:

* nowe trendy w e-edukacji w Polsce, Europie i na świecie,
* socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne aspekty kształcenia na odległość,
* e-nauczanie w kształceniu ustawicznym i w szkoleniu pracowników,
* e-edukacja w kształceniu osób niepełnosprawnych,
* kształcenie w zakresie e-edukacji,
* kryteria jakości e-edukacji,
* metodyka nauczania przez Internet konkretnych przedmiotów,
* nowoczesne portale edukacyjne,
* zastosowania Internetu i multimediów w edukacji,
* użycie oprogramowania społecznościowego w e-edukacji,
* rozwiązania informatyczne wspomagające e-edukację,
* laboratoria wirtualne,
* platforma e-nauczania Moodle - wykorzystanie i administracja.

Prosimy o zgłaszanie referatów poruszających powyższą problematykę. Zgłoszenie referatu powinno zawierać tytuł oraz streszczenie (nie więcej niż jedna strona; prosimy wykorzystać wzór dostępny pod adresem http://www.come.uw.edu.pl/vu2011).Przewidujemy trzy formy wystąpień: prezentacje, komunikaty i plakaty. Komitet Programowy podejmie decyzję dotyczącą sesji, do jakiej zgłoszone wystąpienie zostanie zakwalifikowane.

Przewidujemy także możliwość wydania monografii zawierającej pełne teksty wybranych prac referowanych na Konferencji. Komitet Programowy dokona wyboru prac oraz ich recenzji.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji oraz streszczenia wystąpień będą zbierane za pośrednictwem strony internetowej Konferencji, pod adresem: http://www.come.uw.edu.pl/vu2011.

Ważne terminy:
* 14 lutego - otwarcie rejestracji.
* 16 kwietnia - ostateczny termin przesyłania tytułu i streszczenia wystąpienia.
* 16 maja - informacja o zaakceptowaniu referatu i rodzaju sesji.
* 15 czerwca - końcowy termin rejestracji uczestnictwa.
* 20--22 czerwca - konferencja Uniwersytet Wirtualny.

Szczegóły dotyczące rejestracji uczestnictwa, sposobu zgłaszania referatów, opłat oraz lokalizacji Konferencji znajdą Państwo pod adresem http://www.come.uw.edu.pl/vu2011.

Zapraszamy!

Komitet Sterujący, Komitet Programowy oraz Komitet Organizacyjny Konferencji Uniwersytet Wirtualny 2011.

Ps.

Na stronie http://www.come.uw.edu.pl/vu2011 jest już dostępny formularz rejestracji na konferencję Uniwersytet Wirtualny 2011 oraz przestrzeń do przesyłania abstraktów.
Załączamy informacje o zakresie tematycznym konferencji oraz o najważniejszych terminach.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Anna Serafińska-Misiak

 

dodano przez administrator

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01