Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Aktualności

Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Wyniki egzaminu: Pluralizm systemów gospodarczo-społecznych

dodano: 2009-01-30

Zasady oceny egzaminu z przedmiotu "Pluralizm systemów gospodarczo-społecznych": pytanie otwarte - 2 punkty, pytanie zamknięte - 1 punkt. W sumie można było uzyskać 38 punktów. Skala ocen: 24-28 pkt. (3), 29-32 pkt. (3+), 33-35 pkt. (4), 36-37 pkt. (4+), 38 pkt. - 5. Egzamin poprawkowy odbędzie się w terminie wskazanym przez dziekanat. Nie ma możliwości poprawiania ocen pozytywnych.

dodano przez dr hab. Paweł Kozłowski, prof. UW

Powrót do listy aktualności

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01