Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty

Badania naukowe prowadzone przez Centrum Europejskie UW wzbogacają dorobek merytoryczny nowej dyscypliny naukowej: europeistyki. Centrum wspiera wymianę myśli między krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi prowadzącymi studia europejskie. Organizuje konferencje i seminaria poświęcone procesem zachodzącym w Europie i Unii Europejskiej oraz spotkania z wybitnymi postaciami nauki i polityki. W projektach badawczych organizowanych przez CE czynny udział biorą także studenci.

 

Centrum Europejskie UW badania i projekty naukowe realizuje w ramach:

 • grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (granty na projekty badawcze własne i habilitacyjne),
 • grantów oraz funduszy UE, a także innych międzynarodowych funduszy i programów,
 • grantów i funduszy polskich władz centralnych i samorządowych (innych niż MNiSW),
 • wielostronnej i bilateralnej współpracy z partnerami zagranicznymi.

 

 

Sprawozdania z działalności naukowej i badawczej CE UW,zawieraja pełny opis aktywności badawcej i naukowej w Centrum:

 • Sprawozdanie z działalności naukowej Centrum Europejskiego w roku 2015   

 

 • Sprawozdanie z działalności naukowej Centrum Europejskiego w roku 2014   

 

 • Sprawozdanie z działalności naukowej Centrum Europejskiego w roku 2013   

 

 • Sprawozdanie z działalności naukowej Centrum Europejskiego w roku 2012   

 

 • Sprawozdanie z działalności naukowej Centrum Europejskiego w roku 2011   

 

 • Sprawozdanie z działalności naukowej Centrum Europejskiego w roku 2010   

 

 • Sprawozdanie z działalności naukowej Centrum Europejskiego w latach 2005-2008   

 

AKTUALNOŚCI

 

Spis publikacji pracowników Centrum Europejskiego można znaleźć w bibliografii UW (pięć poziomów wyszukiwania).


 

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01