Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

7 Program Ramowy

2012-09-11

Szanowni Państwo,

W ramach struktury 7 Programu Ramowego uruchomiono granty na projekty badawcze w obszarze tematycznym nauk nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych (program Współpraca). Celem programu jest wspieranie szerokiego zakresu działań badawczych prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej w określonych dziesięciu obszarach tematycznych, odpowiadających głównym dziedzinom wiedzy i technologii, w których konieczne jest wspieranie i umacnianie na poziomie europejskim najwyższej jakości badań.

Ostateczny termin składania wniosków - 31 stycznia 2012 r. 

Zachęcam do zapoznania się z załącznikiem, w którym zawarte są szczegółowe tematy podlegające finansowaniu.

Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01