Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Aktualne oferty stypendialne

2013-04-03

Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców (wg terminów aplikowania):

1. Europejskie granty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (doktor lub 4 lata doświadczenia); aplikacja od 14 marca do 14 sierpnia ; http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/ief/index_en.htm Oraz stypendium poza Europą http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iof/index_en.htm

2. Niemcy - stypendia post-doc Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html

3. UK – stypendium badawcze dla doktorów; 10 kwietnia 2013 ; http://royalsociety.org/grants/schemes/newton-international/

4. Turcja – stypendia badawcze dla doktorantów i doktorów; 12 kwietnia ; http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-foreign-citizens

5. Kanada – stypendium dla doktorantów; 30 kwietnia ; http://www.wirth.ualberta.ca/Awards/Polish.aspx

6. Rzym/Wiedeń/Londyn – stypendia PAU; 15 maja 2013 ; http://pau.krakow.pl/index.php/2008031766/Stypendia-Fundacji-Lanckoronskich.html

7 . Krajowe granty NCN dla doktorantów i młodych doktorów; 15 czerwca 2013 ;
http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2013-03-15-konkursy-ogloszenie

8. USA - stypendia Komisji Fulbrighta dla doktorantów i PhD; 29 i 28 czerwca 2013 ;
http://www.fulbright.edu.pl/index.php/programy/dla-polakow 9. Europa - praca dla początkujących naukowców w projektach Marie Curie - Initial Training Networks ; oferty dostępne na stronie KE http://ec.europa.eu/euraxess

10. Stypendia Instytutów Joint Research Centre dla doktorantów i naukowców (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Belgia, Holandia); http://ec.europa.eu/dgs/jrc

Więcej ofert stypendialnych na stronie  www.euraxess.pl

Z wyrazami szacunku,
Maria Wiśniewska

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01