Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

dofinansowanie projektów dotyczących wspólnych studiów oraz partnerstw mobilności

2013-02-11

Informacja na temat zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących wspólnych studiów oraz partnerstw mobilności między UE a krajami uprzemysłowionymi  (UE-Australia, UE-Japonia, UE-Korea, UE-Nowa Zelandia).

Szanowni Państwo,

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest wspieranie wzajemnego zrozumienia między narodami UE i krajów partnerskich z uwzględnieniem lepszej znajomości języków, kultur i instytucji oraz poprawa jakości szkolnictwa wyższego oraz szkolenia poprzez stymulowanie zrównoważonych partnerstw pomiędzy szkolnictwem wyższym a instytucjami szkoleniowymi w Europie i krajach partnerskich.

Kwalifikujące się działania

Zaproszenie obejmuje dwa rodzaje działań – wspólne projekty w zakresie mobilności oraz wspólne projekty w zakresie stopni naukowych.

W przypadku wspólnych projektów w zakresie mobilności (JMP) wsparcie przyznawane jest w celu umożliwienia konsorcjom instytucji zawodowych i szkoleniowych szkolnictwa pomaturalnego lub instytucji szkolnictwa wyższego z UE i kraju partnerskiego realizację wspólnych programów edukacyjnych i szkoleniowych oraz wdrażanie mobilności studentów i członków wydziałów. Wsparcie to obejmuje finansowanie w postaci kwot ryczałtowych na administrację i granty dla studentów oraz pracowników akademickich i pracowników administracyjnych. Konsorcjum składające wniosek dotyczący wspólnego projektu w ramach ICI-ECP w zakresie mobilności musi obejmować co najmniej 2 zawodowe pomaturalne instytucje szkoleniowe lub instytucje szkolnictwa wyższego z 2 różnych państw członkowskich UE oraz co najmniej 2 takie instytucje z kraju partnerskiego. Maksymalny czas trwania wspólnego projektu w zakresie mobilności wynosi 36 miesięcy. Szczególny nacisk zostanie położony na projekty uwzględniające staże i praktyki (uwaga: Japonia nie uczestniczy w projektach mobilności).

W przypadku wspólnych projektów w zakresie stopni naukowych wsparcie przyznawane jest w celu tworzenia i wdrażania dwustronnych lub wspólnych programów w zakresie stopni naukowych (licencjat, magisterium). Wsparcie to obejmuje finansowanie w postaci kwot ryczałtowych na prace rozwojowe i administrację, jak również granty dla studentów oraz pracowników akademickich i pracowników administracyjnych. Konsorcjum składające wniosek dotyczący wspólnego projektu w ramach ICI-ECP w zakresie stopni naukowych musi obejmować co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego z 2 różnych państw członkowskich UE oraz co najmniej 2 instytucje z kraju partnerskiego. Maksymalny czas trwania wspólnego projektu w zakresie stopni naukowych wynosi 48 miesięcy. Rozpoczęcie działań planuje się na październik 2013 r.

Budżet

Dostępny budżet UE wynosi około 2,45 mln EUR. Porównywalne środki zostaną zapewnione przez kraje partnerskie zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do każdego z tych krajów.
Maksymalna kwota finansowania po stronie UE to 350 000 EUR na czteroletni projekt JDP obejmujący dwie lub więcej instytucji unijnych oraz 190 000 EUR na trzyletni projekt JMP obejmujący dwie instytucje unijne lub 197 500 EUR na trzyletni projekt JMP obejmujący trzy lub więcej instytucji unijnych.

Termin składania wniosków upływa 15 maja 2013 r.

Więcej informacji na temat tego konkursu znajduje się na stronie:
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2012_en.php

Z wyrazami szacunku,
Maria Wiśniewska

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01