Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej finansuje wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

2012-07-20

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, w ramach Programu Monografie, finansuje wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Prace na najbliższe posiedzenie będą przyjmowane do 12 września 2012 r.

Prace na konkurs mogą zgłaszać autorzy polscy lub autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.

Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie.


Nadsyłane na konkurs prace winny charakteryzować się:

    wysokim poziomem naukowym,
    odkrywczością założeń i wagą wyników,
    oryginalnością ujęcia,
    integralnością tematyki i formy,
    interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów .

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Do Fundacji należy przesłać dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych.

Więcej informacji na stronie http://www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/wydawnictwa_i_konferencje/program_monografie


Z wyrazami szacunku,
Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

 

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01