Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund)

2013-02-02

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (Visegrad Fund) ogłosił konkursy mające ma celu wsparcie finansowe projektów rozwijających współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

Szanowni Państwo,

Dofinansowanie można uzyskać na działania takie jak np.:

 - współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania);
 - edukacja (np. seminaria, szkoły letnie);
 - wymiana młodzieży (np. imprezy edukacyjne i kulturalne);
 - współpraca kulturalna (np. publikacje);

O granty mogą ubiegać się zarówno osoby prawne (uniwersytety, stowarzyszenia, instytucje kultury, instytucje samorządu terytorialnego itp.) jak i osoby fizyczne.
Projekty powinny obejmować zagadnienie angażujące co najmniej trzy spośród krajów Grupy Wyszehradzkiej i krajów partnerskich. Preferencyjnie traktowane będą projekty dotyczące wszystkich krajów Grupy.
Dofinansowanie może stanowić maksymalnie 70% wartości projektu.

Fundusz przewiduje nabór wniosków w trzech konkursach:

1. Konkurs w ramach Programu Małych Grantów:
- ostateczny termin składania wniosków: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia 2013 r.
- maksymalny okres trwania projektu - 6 miesięcy,
- maksymalny wkład z Funduszu dla każdego projektu wynosi € 6000 
Więcej informacji na stronie http://visegradfund.org/grants/small_grants/

2. Konkurs w ramach Standardowych Grantów:
- ostateczny termin składania wniosków: 15 marca, 15 września 2013 r.
- maksymalny okres trwania projektu - 12 miesięcy,
- minimalny wkład z Funduszu dla każdego projektu wynosi € 6001 i więcej (średnio € 10000-15000).
Więcej informacji na stronie http://visegradfund.org/grants/standard_grants/

3. Strategiczny Program Wyszehradzki:
- temat badawczy musi dotyczyć przynajmniej jednego z trzech obszarów, ustanowionych przez Konferencję Ministrów Zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej jako priorytetowe dla 2013 r. Są to dziedziny:

  • Visegrad cooperation and the current challenges in the European integration process—their impact on the V4
  •  Raising public awareness of the Visegrad cooperation in the public opinion of the V4 countries—support for civil society contacts
  • Social inclusion

- ostateczny termin składania wniosków: 15 kwiecień 2013 r.
- okres trwania projektu - do 36 miesięcy,
- nie ma ograniczeń odnośnie maksymalnej kwoty określonej do realizacji wybranych projektów, średnia to około € 40000
Więcej informacji na stronie http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/


Z poważaniem,
Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

 

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01