Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Granty w ramach Programu Wpółpraca 7PR - oferty współpracy

2012-12-08

UWAGA WAZNE: granty juz prowadzone, do których można się dołączyć!

Zapraszam do zapoznania się ofertami współpracy w konkursach ogłoszonych przez Komisję Europejską w obszarze Nauk Społeczno-Ekonomicznych (program Współpraca). Jest ich łącznie 88.
 


1. FP7-SSH-2013-1 – konkurs dotyczący projektów na wielką skalę. Dofinansowane projektów obejmujących tematy m.in.:

- Przezwyciężanie bezrobocia wśród młodzieży w Europie
- Wielojęzyczność wyzwaniem stojącym przed obywatelem europejskim.

Ostateczny termin składania wniosków: 31 stycznia 2013 r.

Oferty partnerstw : https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/calls?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch

2. FP7-SSH-2013 – konkurs dotyczący projektów na małą lub średnią skalę. Dofinansowane projektów obejmujących tematy m.in.:

- Wpływ starzenia się społeczeństwa na finanse publiczne w Europie.
- Europejskie zarządzanie migracją tymczasową oraz migracją do krajów Europy.
- Bezpieczeństwo i demokracja w krajach sąsiedzkich: przypadek Kaukazu
- Elastyczność obywateli w czasach kryzysu
- Przekazywanie dziedzictwa kulturowego Europy i korzystanie z jego zasobów.

Oferty partnerstw: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/calls?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_3_callId=1869468&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_searchtype=advSearch

Ostateczny termin składania wniosków: 31 stycznia 2013 r

.
Zaproszenie do składania wniosków można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej :

1. Projekty na wielką skalę: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2013-1

2. Projekty na małą lub średnią skalę: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-SSH-2013-2

Z poważaniem,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01