Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Konkurs pt. Przyszłość państwa opiekuńczego (Welfare State Futures) link

2012-12-17

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) ogłosiło  konkurs pt. Przyszłość państwa opiekuńczego (Welfare State Futures). Ostateczny termin składania wniosków  - 16 kwietnia 2013 r.

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) ogłosiło  konkurs pt. Przyszłość państwa opiekuńczego (Welfare State Futures). Ostateczny termin składania wniosków  - 16 kwietnia 2013 r.

1. Kto może aplikować?

O finansowanie w programie może starać się zespół projektowy, składający się z badaczy pochodzących z co najmniej  3 różnych krajów należących do sieci NORFACE (Austrii,  Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Islandii, Irlandii, Niderlandów, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii).
Każdy zespół projektowy składa się z jednego głównego wnioskodawcy (main applicant) oraz  dwóch lub więcej współwnioskodawców (co-applicant).

  • Zadaniem głównego wnioskodawcy jest prowadzenie projektu oraz kontaktowanie się z konsorcjum NORFACE w imieniu całego zespołu. Jest on odpowiedzialny za budżet oraz kwestie administracyjne całego projektu. Jest ponadto zobowiązany do kierowania pracami badawczymi w macierzystej jednostce naukowej. Główny wnioskodawca powinien posiadać przynajmniej stopień naukowy doktora.
  • Zadaniem współwnioskodawcy jest kierowanie pracami badawczymi w macierzystej jednostce naukowej. Jest odpowiedzialny za administracyjne i finansowe kwestie związane z prowadzeniem swojej części projektu. Współwnioskodawca powinien posiadać przynajmniej stopień naukowy doktora.

2. Czas trwania projektu - do 36 miesięcy.

3. Zakres tematyczny:

Konkurs obejmuje pięć tematów:

1.        People and the welfare state.
2.        Inequalities, diversity and welfare states.
3.        Rethinking the economics of the welfare state.
4.        The future politics of the welfare state.
5.        Shifting responsibilities for welfare.

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 826 tys. EUR.

Szczegółowe informacje dotyczące tematu konkursu oraz warunków ubiegania się o finansowanie badań: http://www.norface.net/pagina.asp?id=955

Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW


 

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01