Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Konkurs w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST

2013-02-01

Ogłoszono nowy konkurs w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST (ang. European Cooperation in Science and Technology).

Szanowni Państwo,

Program COST łączy badaczy i ekspertów z różnych krajów, którzy pracują nad konkretnymi zagadnieniami. COST nie finansuje samych badań, ale wspiera działania sieciowe, takie jak organizacja spotkań, konferencji i krótkoterminowych wymian naukowych oraz kontakty zewnętrzne.


Działania przedstawione we wniosku powinny przyczynić się do naukowego, technologicznego, gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Europy. Szczególnie mile widziane są wnioski, które w stosunku do innych programów europejskich będą miały nowatorski charakter, lub wnioski złożone przez badaczy o krótkim stażu.

Nawiązywanie bliższych kontaktów pomiędzy badaczami europejskimi ma ogromne znaczenie dla stworzenia europejskiej przestrzeni badań i innowacji (EPB). COST zachęca do tworzenia nowych, innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mających szeroki zasięg sieci badawczych w Europie.

 

Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin. Wśród niech znajduje się dziedzina "człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie (ISCH)". Przykładowe tematy dla tej dziedziny:
Knowledge society; Economic development; Social cohesion; Human capital and creativity; Poverty and Inequality, Media sociology; Cultures of communication, Cultural heritage, Governance and citizenship; Public safety and security; Social policy; Demographic change and migration, Learning; Socialisation etc.
Zagadnienia wchodzące w zakres tej dziedziny szczegółowo opisano na stronie internetowej http://www.cost.eu/domains_actions/isch/in_detail

 

Wnioski powinny być składane przez badaczy pochodzących z co najmniej pięciu krajów uczestniczących w COST (lista znajduje się pod linkiem: http://www.cost.eu/service/glossary/COST-Countries). Pomoc finansowa zazwyczaj przyznawana jest na okres czterech lat.

 

Ocena wniosków zostanie przeprowadzona w dwóch etapach. Wnioski wstępne (do 1500 słów/3 stron), składane przy użyciu odpowiedniego szablonu na stronie internetowej http://www.cost.eu/opencall, powinny zawierać krótkie streszczenie i opisywać spodziewany efekt działań. Wnioski, które nie będą spełniać kryteriów kwalifikacyjnych COST (np. wnioski o finansowanie badań), zostaną odrzucone. Kwalifikujące się wnioski zostaną ocenione – zgodnie z kryteriami opublikowanymi na stronie internetowej http://www.cost.eu – przez komitety zajmujące się poszczególnymi dziedzinami. Autorzy wyselekcjonowanych wniosków wstępnych zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków. Pełne wnioski będą podlegać ocenie ekspertów zgodnie z kryteriami oceny przedstawionymi na stronie internetowej http://www.cost.eu/ opencall. Decyzja jest zwykle podejmowana w ciągu 6 miesięcy od terminu zgłoszenia wniosków, a działania powinny rozpocząć się w ciągu kolejnych 3 miesięcy.


Wstępne wnioski projektowe będą przyjmowane do  29 marca 2013 roku.

Termin zgłaszania wniosków interdyscyplinarnych (TDP – trans-domain proposals), składanych według specyficznej procedury pilotażowej upływa 14 czerwca 2013 r, ale do dnia 29 marca 2013 r. należy dokonać rejestracji wniosku (możliwość rejestracji zostanie udostępniona od dnia 15 lutego 2013 r.). Więcej informacji na temat wnisoków TDP znajduje się na stronie http://www.cost.eu/domains_actions/TDP

Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

 

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01