Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Norweski Mechaniz Finansowy 2009-2014

2012-10-02

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, ogłosił konkurs główny tzw. ‘core call’ na projekty polsko-norweskie.

1.    Jednym z obszarów tematycznych objętych konkursem są nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju.

 

2.    O granty mogą ubiegać się "organizacje badawcze", zgodnie z definicją określoną w Community Framework for State Aid for Research and Development and Innovation (2006/C 323/01). Są to m.in. Uniwersytety, instytuty badawcze.

 

3.    Wnioski składane są przez polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski.

    Wniosek w imieniu konsorcjum składa Promotor projektu (Project Promoter), którym jest podmiot polski, formalnie odpowiedzialny za projekt. Kierownik projektu (Principal Investigator) - pochodzi z jednej z polskich instytucji należącej do konsorcjum utworzonego na potrzeby projektu.

 

4.    Na dofinansowanie projektów w ramach wszystkich obszarów tematycznych przeznaczono kwotę w wysokości 38 713 827 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte zarówno projekty o charakterze badawczym (basic research) jak i aplikacyjnym (applied research).

 

5.    Poziom dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, że wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie powinna przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem

    Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 150 000 EUR, natomiast maksymalna 1 000 000 EUR. Przewidywany okres realizacji projektów – do 3 lat

 

6.    Termin zamknięcia konkursu upływa 30 listopada 2012 r. System on-line, umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 29 września 2012 r.

 

Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod adresem: www.ncbr.gov.pl/en/norwaygrants.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

Maria Wiśniewska

Centrum Europejskie UW

 

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01