Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Otwarty konkur "Data without Boundaries” (DwB) w ramach 7PR. Termin złożenia wniosku - 15.04.2013

2013-01-14

Szanowni Państwo,

Informuję o otwartym konkursie "Data without Boundaries” (DwB) w ramach 7PR.  Termin złożenia wniosku -  15.04.2013

Celem konkursu jest ułatwienie dostępu do bardzo szczegółowych, poufnych mikrodanych, do których dostęp, w celach naukowych, jest utrudniony lub niemożliwy.

W ramach projektu badawczego możliwe jest uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w zasobach RDC (Research Data Centres) z Francji, Niemiec, Niderlandów oraz Wielkiej Brytanii (lista Instytucji znajduje się poniżej).

Research Data Centres

GENES, France

Federal Statistical Office of Germany

German Microdata Lab, GESIS

Research Data Centre (FDZ) of the German Federal Employment Agency (BA) at the Institute of Employment Research (IAB)

Statistics Netherlands

UK Office for National Statistics Virtual Microdata Laboratory

UK Secure Data Service


The RDCs/DwB zapewni dostęp do mikrodanych przez okres od 1 do 3 tygodni, jak również wsparcie pracowników naukowych, zwrot kosztów podróży, zakwaterowania, opłat za dostęp do baz danych i szkolenia.

 

Naukowcy po odbyciu wizyty badawczej opublikują wyniki badań oraz zaprezentują je podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez DwB. Wybrani badacze sporządzą raport z wizyty w Komisji Europejskiej, nie później niż 60 dni po jej zakończeniu.

 

Kto może aplikować?


Pracownicy naukowi na każdym etapie kariery naukowej, doktoranci.

Dane będą szczególnie interesujące dla badaczy zajmujących się dziedzinami takimi jak socjologia, demografia, ekonomia, geografia. Badania porównawcze wymagające dostępu do różnych RDC są mile widziane.

 

Jak złożyć wniosek?

 

Formularz wniosku należy wysłać na adres e-mailowy:

Termin złożenia wniosku -  15.04.2013

Niniejszy konkurs będzie ogłaszany cyklicznie, następne terminy złożenia wniosku to: 15.10.2013; 15.04.2014; 15.10.2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.dwbproject.org/access/call.html


Z poważaniem,

Maria Wiśniewska

Centrum Europejskie UW

  

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01