Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

PROGRAM HORYZONT 2020 - ZAPROSZENIE na warsztaty dla osób przygotowujących wnioski na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)" attachment link

2014-03-03

,,WARSZTATY DLA WNIOSKODAWCÓW - przygotowanie wniosków na konkurs: „Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)”, ogłoszony w programie HORYZONT 2020”.

Projekty typu RISE: Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych krajach i sektorach ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone) jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Pracownik może być oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej przez 6 miesięcy. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji. Unijne fundusze wspierają projekty (1) wymiany międzysektorowej zarówno pomiędzy krajami członkowskimi i stowarzyszonymi, jak i z krajami trzecimi (ale nie w obrębie tego samego kraju); (2) wymiany pracowników sektora akademickiego, ale tylko pomiędzy Europą i krajami trzecimi oraz (3) kombinację obu powyższych możliwości.

 

Data: 12 marca 2014 r., godz. 9:00 – 13:45

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 308, dawny gmach Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW)

Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Biurze Obsługi Badań UW we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

 

Program spotkania znajdziecie Państwo w załączniku.

UWAGA: Szkolenie adresowane jest do osób reprezentujących mazowieckie instytucje sektora akademickiego i pozaakademickiego, w tym MŚP, przygotowujących wnioski w ramach, otwartego w dn. 11.12.2013 r.

konkursu: „Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), jako koordynatorzy lub partnerzy.

REJESTRACJA: Wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line, dostępnego na stronie internetowej: http://bob.strony.uw.edu.pl/

 

Rejestracja będzie otwarta do dnia 10 marca 2014 r. do godziny 12:00

Liczba miejsc ograniczona (60 osób z całego Mazowsza).

Osoby, które dokonają rejestracji on-line na spotkanie, otrzymają e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia  do dnia 11 marca 2014 r.

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Zaręba, tel. 55 24 213

*************************************

Marta Zaręba, Biuro Obsługi Badań

Regionalny Punkt Kontaktowy CENTRUM, Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tel.:22-5524213, faks: 22-5524200

 

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01