Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Sciex-NMSch

2012-10-22

Szanowni Państwo,
1 listopada 2012 r. o godzinie 24:00 upływa termin składania wniosków o uczestnictwo w programie Sciex-NMSch (jest to program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej). Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Głównym celem programu jest utworzenie partnerstw naukowych, które rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych, a także doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów miedzy pracownikami naukowymi ze Szwajcarii oraz Polski.

Obszar tematyczny projektów to wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze.

Uczestnicy projektu:

  • studenci studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24 miesięcy)
  • młodzi pracownicy naukowi, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy)
  •  mentorzy z instytucji wysyłających z Polski oraz mentorzy z instytucji goszczących ze Szwajcarii, jako pracownicy naukowi wspierający stypendystów (wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne)

Doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni będą w instytucji goszczącej w ramach umowy o pracę. Instytucja przyjmująca podpisuje porozumienie o współpracy z Komitetem Sterującym Sciex-NMSch.

Zarówno od stypendysty jak i od opiekuna wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Formularz wniosku, kryteria oceny wyboru kandydatów oraz lista szwajcarskich instytucji partnerskich, uprawnionych do uczestnictwa w programie dostępne są na stronie:   http://www.sciex.pl/zaproszenie_do_skladania_wnioskow_2012

Informacje na temat programu udzielane są również w Polskim Punkcie Kontaktowym:

Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.+48/022 46 31 471, 473 i 474
fax +48/022 46 31 028
www.sciex.pl

Z wyrazami szacunku,

Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01