Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Badania i projekty / Granty i projekty – terminarz

Stypendia im. Bronisława Geremka, przyznawane przez IWM Institut für die Wissenschaften vom Menschen (The Institute for Human Sciences).

2012-12-13

15 lutego 2013 r. mija termin składania aplikacji na stypendia im. Bronisława Geremka, przyznawane przez IWM Institut für die Wissenschaften vom Menschen (The Institute for Human Sciences). Program stypendialny im. Bronisława Geremka ma na celu rozwijanie studiów i refleksji na temat polskiego dziedzictwa narodowego w kontekście europejskiej tradycji.

 

Szanowni Państwo,

15 lutego 2013 r. mija termin składania aplikacji na stypendia im. Bronisława Geremka, przyznawane przez IWM Institut für die Wissenschaften vom Menschen (The Institute for Human Sciences). Program stypendialny im. Bronisława Geremka ma na celu rozwijanie studiów i refleksji na temat polskiego dziedzictwa narodowego w kontekście europejskiej tradycji.

Oferta stypendialna skierowana jest zarówno do młodych, jak i doświadczonych badaczy nauk społecznych i humanistycznych. Preferencyjnie traktowane są propozycje badań w jednym z głównych kierunków działalności Instytutu, m.in. "The Future of Democracy", "United Europe - Divided History", "Cultures and Institutions in Central and Eastern Europe".
 

Dla kogo?

Dla doświadczonych naukowców

Dla młodych naukowców

Czas trwania stypendium

10 miesięcy (od września 2013 do czerwca 2014)

Wymagania wobec kandydatów

 • obywatelstwo polskie lub rezydowanie w Polsce;
 • status samodzielnego pracownika naukowego lub asystenta;udokumentowane bogate doświadczenie naukowe;
 • wiek do 60 lat.
 • obywatelstwo polskie lub rezydowanie w Polsce;
 • są uczestnikami studiów doktoranckich lub ostatnio uzyskali stopień doktorski;
 • wiek do 35 lat.

Stypendium obejmuje

 

 • świadczenie pieniężne w wysokości 3 800 euro miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania, zakwaterowania i ubezpieczenia podczas pobytu na stypendium w Wiedniu;
 • Instytut zapewnia miejsce do pracy z dostępem do internetu oraz inne udogodnienia będące w dyspozycji organizatorał
 • Od uczestników oczekuje się zaangażowania w środowisku stypendystów i działalności Instytutu.
 • świadczenie pieniężne w wysokości 1 800 euro miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania, zakwaterowania i ubezpieczenia podczas pobytu na stypendium w Wiedniu
 • Instytut zapewnia miejsce do pracy z dostępem do internetu oraz inne udogodnienia będące w dyspozycji organizatora;
 • Od uczestników oczekuje się zaangażowania w środowisku stypendystów i działalności Instytutu.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://www.iwm.at/index.php w zakładce „Research”


Z poważaniem,
Maria Wiśniewska
Centrum Europejskie UW
 

Powrót do listy

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01