Biblioteka – nowości

4

Europejska Unia Energetyczna. Wybrane zagadnienia

12 stycznia 2017

red. nauk.
Grażyna Wojtkowska-Łodej

Szkoła Główna Handlowa
Warszawa 2016
ISBN 978-83-8030-096-5
92 s.

3

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w procesie budowy europejskiej autonomii strategicznej (1945-2001)

12 stycznia 2017

Adam Krzymkowski,

ASPRA-JR
Warszawa 2016
ISBN 978-83-7545-700-1
218 s.

Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015

Region Azji i Pacyfiku w latach 1985-2015. Ciągłość i zmiana w regionalnym systemie międzynarodowym

12 stycznia 2017

red. nauk.
Aleksandra Jarczewska, Jakub Zajączkowski

Wydawnictwo Naukowe Scholar
Warszawa 2016
ISBN 978-83-7383-795-9
stron 692

1news

Regulacje hiszpańskie na tle obowiązujących przepisów międzynarodowego i europejskiego prawa lotniczego

12 stycznia 2017

Kaczyńska Sylwia, Konert Anna, Łukacz Katarzyna,

Dom Wydawniczy ELIPSA
Warszawa 2016
ISBN 978-83-640-549-7
152 s.