Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Biblioteka / Informacja europejska


Portal UE

 

Portal UE
Portal UE

 

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce

Centra Dokumentacji Europejskiej (CDE) działają w ramach europejskiej sieci informacyjnej tworzonej przez Komisję Europejską. Powstają na mocy umowy zawieranej pomiędzy Komisją Europejską, a ośrodkami akademickimi prowadzącymi dydaktykę i badania naukowe z zakresu integracji europejskiej.

Pierwsze Centrum Dokumentacji Europejskiej powstało w 1963 r. Obecnie działa ich około 600, z czego 400 znajduje się na terenie państw członkowskich UE. W Polsce funkcjonuje 18 placówek, a jedną z nich jest CDE w Bibliotece.

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce
 Białystok  Uniwersytet w Białymstoku
 Bydgoszcz  Wyższa Szkoła Gospodarki
 Gdańsk  Uniwersytet Gdański
 Katowice  Biblioteka Śląska
 Kraków  Uniwersytet Ekonomiczny
 Lublin  Uniwersytet im. Marii-Curie Skłodowskiej
 Łódź  Instytut Europejski
 Olsztyn  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 Opole  Uniwersytet Opolski
 Słupsk  Miejska Biblioteka Publiczna
 Szczecin  Uniwersytet Szczeciński
 Toruń  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 Warszawa  Kolegium Europejskie w Natolinie
 Szkoła Główna Handlowa
 Uniwersytet Warszawski (Centrum Europejskie)
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 Ośrodek Informacji i Dokumentacji Kancelarii Sejmu
 Wrocław  Uniwersytet Ekonomiczny
 Uniwersytet Wrocławski

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe dane na temat sieci informacyjnej UE można znaleźć na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

  • Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce PDF
  • Unijne czasopisma, biuletyny informacyjne PDF

Materiały z konferencji "Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce" (16-17 listopada 2010 r.).

 

Podstawowe źródła informacji elektronicznej

Informacje ogólne o UE:

Instytucje i inne organy UE
Działalność Unii Europejskiej
Dokumenty i publikacje Unii Europejskiej
Unia Europejska w skrócie

Prawodawstwo UE (więcej na informacji na portalu UE):

Wybrane bazy danych UE (więcej na informacji na portalu UE):

  • ECLAS – katalog zbiorów gromadzonych od 1978 r. w Bibliotece Komisji Europejskiej oraz 25 mniejszych bibliotekach i ośrodkach dokumentacji. Zbiory skatalogowano za pomocą dwujęzycznego tezaurusa ECLAS (w języku angielskim i francuskim w wersji online) i ułożono według zhierarchizowanej struktury na trzech poziomach, co w praktyce umożliwia przechodzenie od terminów ogólnych do szczegółowych.
  • RAPID – baza danych założona w 1985 r., zawiera relacje prasowe przygotowywane przez Komisję Europejską, publikowane w dwóch językach: angielskim i francuskim; adresowana do dziennikarzy, specjalizujących się w tematyce unijnej, a także do pracowników mediów i zwykłych obywateli. Korzystanie z zawartości bazy nie wymaga rejestracji i logowania.
  • CORDIS – Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju zawiera praktyczne informacje na temat wniosków składanych w ramach 7 Programu Ramowego, prezentuje możliwości Europejskiej Przestrzeni Badawczej, propaguje wiedzę na temat wyników badań ze szczególnym uwzględnieniem branż istotnych dla konkurencyjności Europy i zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw oraz akceptacji społecznej dla nowych technologii.
     

Wybrane adresy stron polskojęzycznych o UE

Strony rządowe:
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Rozwoju
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Portal Funduszy Europejskich

Prasa w Internecie:
Europartner, magazyn publicystyczny
Polski Kalendarz Europejski

Inne ośrodki informacji:

Ośrodek Informacji i Dokumentacji Kancelarii Sejmu
Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia:
Fundacja im. Friedricha Eberta
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut na rzecz Ekorozwoju
Europejskie Parlament Młodzieży
Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polskie euroregiony:
Euroregion Bałtyk
Euroregion Beskidy
Euroregion Bug
Euroregion Glacensis
Euroregion Karpaty
Euroregion Łyna - Ława
Euroregion Niemen
Euroregion Nysa
Euroregion Pomerania
Euroregion Pradziad
Euroregion Pro Europa Viadrina
Euroregion Puszcza Białowieska
Euroregion Sprewa -Nysa - Bóbr
Euroregion Śląsk Cieszyński
Euroregion Tatry

Inne użyteczne adresy:
Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
Polska Agencja Prasowa
Instytut Adama Mickiewicza
Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01