Kongres CEWSE pt. European Security and Stability in a Complex Global Order

9 kwietnia 2018

Facebooktwittergoogle_plus

European Security and Stability in a Complex Global Order

W imieniu Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH (Jean Monnet Centre of Excellence at SGH Warsaw School of Economics, CEWSE) oraz Partnerów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Drugim Międzynarodowym Kongresie CEWSE „European Security and Stability in a Complex Global Order”, który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, budynek 5. Kongres został objęty Honorowym Patronatem J. M. Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. CE UW jest współorganizatorem tego kongresu oraz debaty oraz współwykonawcą projektu.

Kongres CEWSE

Konferencja ma na celu zainicjowanie debaty z udziałem przedstawicieli różnych środowisk w temacie szeroko rozumianego bezpieczeństwa UE. W trakcie spotkania prelegenci (praktycy i teoretycy badań nad Unią Europejską z Polski i zagranicy) oraz pozostali uczestnicy konferencji będą starali się przeanalizować strategiczne, z punktu widzenia państw UE, zagadnienia związane z potencjalnym rozwoje WPZiB UE, wyzwań, jakie przed UE stoją w tym kontekście, wymogów bezpieczeństwa energetycznego, informatycznego czy społecznego oraz ocenić dotychczas podejmowane decyzje w tej sprawie. Podczas konferencji zostanie również podjęta próba wypracowania efektywniejszego sposobu rozwiązania zidentyfikowanych problemów we wskazanych obszarach.

Debata CEWSE

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w Debacie CEWSE nt. „EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crises & Conflicts”, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, w Bibliotece Głównej.

Kongres i Debata CEWSE wpisują się w prestiżowy projekt UE kierowany przez prof. zw. dr hab. Ewę Latoszek i realizowany w Szkole Głównej Handlowej w latach 2016–2019 przy współfinansowaniu Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Programy obu wydarzeń CEWSE są dostępne na stronie internetowej CEWSE www.cewse.pl oraz w załączniku. Uprzejmie prosimy Państwa o rejestrację przez formularze on-line http://cewse.pl/…/konferencje-kongresy-miedzyna…/rejestracja oraz http://cewse.pl/…/konferencje-debaty-panelowe-d…/rejestracja do dnia 13 kwietnia 2018 r. Językiem obrad będzie język angielski. Udział w Kongresie i w Dyskusji Panelowej jest bezpłatny.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszego zaproszenia Państwa Współpracownikom, Doktorantom, Studentom, Koleżankom, Kolegom i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką Unii Europejskiej, a także – jeśli to możliwe – opublikowanie zaproszenia na stronach internetowych Państwa instytucji i w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter). Dołączamy materiały promocyjne do wykorzystania (programy obu wydarzeń).

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.cewse.ploraz profilu CEWSE na Facebooku fb.me/CEWSESGH

Program 16 kwietnia: https://goo.gl/3qPRmH
Program 17 kwietnia: https://goo.gl/8SwCBJ