Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Europeistyka - studia europejskie / Jakość kształcenia

Ogólnouniwersyteckie badania ankietowe Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia

 

 

Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia

Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego

w kadencji 2012-2016

 

  • dr hab. Paweł Kozłowski, prof. UW (przewodniczący)
  • doc. dr Anna Ogonowska (przedstawiciel nauczycieli akademickich)
  • mgr Roman Żyła (przedstawiciel pracowników administracyjnych)
  • Ewelina Pawlak (przedstawiciel studentów)

 

 

Zespół jednostki podejmuje działania na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce organizacyjnej UW prowadzącej studia. W tym celu w szczególności opracowuje i przedstawia kierownikowi wnioski i projekty dotyczące Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia”.

Zarządzenie nr 56 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim

 

System jakości uwzględnia rozwiązania dotyczące zapewniania jakości kształcenia w zakresie:

1)   zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów nauczania i ich efektów,

2)   oceniania studentów,

3)   zapewnienia jakości kadry dydaktycznej,

4)   monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów do nauki (m.in. bibliotek, komputerów z dostępem do Internetu) oraz środków wsparcia dla studentów (np. opieki naukowej czy doradztwa),

5)   gromadzenia, analizowania i wykorzystania informacji na temat kształcenia w jednostce z wykorzystaniem m.in. USOS,

6)   publikowania informacji na temat kształcenia w jednostce”.

Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na wydziałach oraz w innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia na Uniwersytecie Warszawskim

 

Podstawowe dokumenty systemu zapewniania jakości w Centrum Europejskim UW:

 

Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia CE organizuje co semestr ankietę studencką przy pomocy systemu USOSweb. W ankietach oceniani są prowadzący zajęcia. Od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013 wyniki ankiety studenckiej są jawne dla wszystkich studentów i prowadzących zajęcia w CE i udostępniane przez USOSweb.

 

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW organizuje cykliczne ankiety ogólnouniwersyteckie oceniające jakość kształcenia. Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych realizuje również badanie losów absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

  • Wyniki ankiety ogólnouniwersyteckiej dla Centrum Europejskiego 2012/2013.

 

Zobacz również:

Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01