Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Europeistyka - studia europejskie / Podyplomowe

 

Informacji nt. studiów podyplomowych udzielają:
Jolanta Pięciurek, Violetta Wojciechowska-Danilczuk
telefon: 022 553 33 03
e-mail:

 

UWAGA: rekrutacja na wszytkie studia podyplomowe w CE UW od roku 2011/12 została zawieszona.

 

Pierwsze studia podyplomowe uruchomiliśmy w 1992 roku. W latach 1992 - 2012 przeprowadziliśmy XX edycji studiów w formie studiów stacjonarnych, wieczorowych oraz X edycji studiów e-learningowych. Od roku akademickiego 2012/2013 rekrutacje na studia podyplomowe zawieszamy.

 

I. Internetowe studia europejskie (ISE)


Studia te zostały stworzone z myślą przede wszystkim o osobach, które mieszkają z dala od ośrodków akademickich lub poza granicami Polski i przez to mają utrudniony dostęp do wiedzy i informacji o procesach integracji europejskiej, a chcą tę wiedzę zdobyć, poszerzyć lub utrwalić. Internetowe studia europeistyczne są alternatywną formą kształcenia wobec studiów tradycyjnych. Studia obejmowały 32 tygodnie zajęć on-line (co jest odpowiednikiem ok. 200 godz. zajęć w studiach stacjonarnych) oraz 3 sesje zjazdowe (wykłady i seminaria). Adresatami studiów były głównie kadry administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej, a także wszyscy absolwenci studiów wyższych zainteresowani problematyką europejską.

Uczestnikom studiów i ich przyjaciołom życzymy dalszej owocnej pracy i pomyślności!
 

 

II. Europeistyczne podyplomowe studia uniwersyteckie

W latach 1992 - 2010 prowadziliśmy europeistyczne studia podyplomowe w systemie wieczorowo-weekendowych. Studia te Centrum w ramach Uniwersytetu Warszawskiego organizowało i wprowadziło na rynek edukacyjny, jako jedna z pierwszych uczelni. Adresowane były do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych problematyką europejską, w szczególności do pracowników administracji państwowej, władz lokalnych i działaczy samorządowych oraz osób z wykształceniem lingwistycznym.
W ciągu tych lat ok. 1000 uczestników studiów podyplomowych uzupełniało swą wiedzę nt Unii Europejskiej i integracji europejskiej.

Wszystkim naszym absolwentowi życzymy sukcesów w pracy i dalszego rozwijania zainteresowań europejskich.
 

 

 


Rekrutacja na studia Uniwersytetu Otwartego UW

     

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01