Kandydaci zagraniczni

Biuro ds. Rekrutacji UW

strona www

Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
tel.: +48 22 55 24 -041, -042, -043, -048
rekrutacja@nulladm.uw.edu.pl;
admission@nulluw.edu.pl
godziny przyjęć: pon.- pt. (9:00 – 15:00)

Drodzy Kandydaci,

Studia „europeistyka – studia europejskie” mają charakter interdyscyplinarny i przekazują wiedzę o szeroko rozumianej Europie w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii oraz zagadnień kulturowo-społecznych. Nasze studia z jednej strony zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej, czyli funkcjonowaniem Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach. Z drugiej jednak strony, zajmujemy się wieloma innymi, szerszymi kwestiami, takimi jak różnorodne oddziaływanie Europy na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Interesują nas zatem takie kwestie, jak np. europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa i globalizacji. Jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi graczami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami? Jaka jest jej rola w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji? Oto przykłady problemów analizowanych na naszych zajęciach.

Zajęcia w Centrum Europejskim są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich; wielu z nich posiada dodatkową praktykę zawodową – to byli dyplomaci lub pracownicy administracji centralnej oraz wybitni eksperci w swych dziadzinach. Często gościmy jako wykładowców znanych naukowców z kraju i zagranicy; zapraszamy także naszych absolwentów, którzy odnieśli sukces zawodowy, np. jako urzędnicy instytucji unijnych.

Jesteśmy w ścisłej czołówce jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą szeroką ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany. Dysponujemy także bogatą ofertą praktyk zawodowych.

Bierzemy przy tym pod uwagę także fakt, że większość naszych studentów pragnie łączyć naukę z pracą, staramy się więc układać program naszych zajęć w taki sposób, aby zaczynały się one wczesnym popołudniem – pomaga to pogodzić obydwa te obowiązki!

Szczegółowa oferta studiów i zasady rekrutacji:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeliczania wyników maturalnych osób posiadających: maturę dwujęzyczną, międzynarodową, europejską oraz możliwości przeniesienia z innych uczelni znajdują się na stronie: rekrutacja.uw.edu.pl

Ponadto z kandydatami zagranicznymi przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. W rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 odbyła się ona w dniu  8 lipca (wtorek), od godz. 10.00, p. 210, II piętro, CE UW

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji: