Studia licencjackie

 

 

479943_341905655885991_459684567_n

 

 

 

 

 

13029574_962198650555047_5720020603539229991_o

 

 

 

 

 

13041431_962194430555469_8027410761237599695_o

 

 

 

 

 

Polecane strony:

Europeistyka – studia europejskie w CE. Czego i jak uczymy?

Doświadczenia zachodnioeuropejskie dowodzą, że jednostronne (czyli np. wyłącznie politologiczne) podejście do problemów Europy jako całości i Unii Europejskiej jako jej części nie pozwalają ani ich zrozumieć, ani – tym bardziej – rozwiązać. Integracja europejska jest procesem złożonym: politycznym, społecznym, gospodarczym, prawnym i kulturowym. Niezależnie od rodzaju problemów we współczesnej Europie jaki podejmiemy,  muszą one być rozpatrywane w szerszym kontekście.

Studia prowadzone w Centrum Europejskim mają charakter interdyscyplinarny. Program studiów integruje cząstkowe perspektywy w jeden obraz. Ta właściwość wyróżnia CE.

Program studiów składa się z dwóch bloków:

  1. przedmioty społeczno-politologiczne. Obejmują między innymi problematykę stosunków międzynarodowych, systemów politycznych i społecznych, administracji publicznej, współczesnych i historycznych idei europejskich, oraz kultury.
  2. wiedza ekonomiczna i prawna, która jest niezbędna do prowadzenia analizy problematyki Społeczno-politologicznej. Model programu studiów bazuje na najlepszych doświadczeniach zachodnioeuropejskich, w tym wieloletniego partnera CE UW – Uniwersytetu w Maastricht.

Wykładom i seminariom tematycznym towarzyszą zajęcia warsztatowe i konwersatoria, podczas których studenci nabywają odpowiednich umiejętności praktycznych, niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Wiedzę i doświadczenie mogą także rozwijać dzięki wyjazdom na stypendia zagraniczne (w ramach Programu Erasmus+), których przebieg harmonizowany jest z tokiem studiów.

Oryginalne połączenie interdyscyplinarności przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Pozwala im na to dogłębna znajomość rozmaitych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, połączona z szeroką wiedzą na temat Europy jako swoistego kręgu cywilizacyjnego.

My ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby te umiejętności były jak najbardziej pogłębione dzięki zdobyciu gruntownego wykształcenia akademickiego. Jednocześnie jednak bardzo dbamy o to, aby nasi studenci zdobywali umiejętności praktyczne (np. w zakresie prezentacji, pisania czy znajomości procedur grantowych) oraz orientowali się w skomplikowanych zagadnieniach współczesności, którą śledzimy, badamy i interpretujemy na bieżąco.

Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli (np. Burson Marsteller, Schuman Associates), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej), firmach public relations, centrach informacyjnych, mediach radiowych i telewizyjnych (np. POLSAT, TVN). Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjalistami od do spraw promocji polskiego wizerunku w świecie, np. w zakresie dyplomacji kulturalnej.

Jednym słowem, dzięki zdobytej w Centrum Europejskim UW wiedzy nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.

 

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja Zasady Kwalifikacji

Więcej informacji o zasadach rekrutacji znajdziesz na naszym profilu w Internetowej Rejestracji Kandydatów.