Studia magisterskie

Zasady kwalifikacji: 

Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.
W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową punktów uzyskanych przez kandydatów według następującego wzoru:

R = 100 x S + B
gdzie:
R – liczba punktów osiągnięta w rekrutacji przez kandydata na studia;
S – średnia z toku studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich;
B – 45 pkt za dyplom licencjata studiów europeistycznych dowolnej uczelni.

 

Więcej szczegółów:

Polecane strony:

Europeistyka – studia europejskie w CE. Czego i jak uczymy?

Studia „europeistyka – studia europejskie” mają charakter interdyscyplinarny i przekazują wiedzę o szeroko rozumianej Europie w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii oraz zagadnień kulturowo-społecznych. Nasze studia z jednej strony zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej, czyli funkcjonowaniem Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach. Z drugiej jednak strony, zajmujemy się wieloma innymi, szerszymi kwestiami, takimi jak różnorodne oddziaływanie Europy na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Interesują nas zatem takie kwestie, jak np. europejskie migracje, separatyzmy, konflikty czy problemy bezpieczeństwa i globalizacji. Jak kształtują się relacje polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne Europy z innymi graczami światowymi – USA, Rosją, Chinami czy Indiami? Jaka jest jej rola w Afryce, Ameryce Łacińskiej czy Azji? To tylko przykłady problemów analizowanych na naszych zajęciach.

W ramach studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z kilku specjalizacji:

– Polityka zagraniczna Unii Europejskiej;

– System prawny Unii Europejskiej;

– Europa w nowym ładzie ekonomicznym na świecie.

Jesteśmy w ścisłej czołówce jednostek Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą szeroką ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany.

Bierzemy przy tym pod uwagę także fakt, że większość naszych studentów łączy naukę z pracą! Program naszych studiów jest dostosowany do potrzeb osób pracujących zawodowo. Plan zajęć układany jest tak, aby zajęcia rozpoczynały się najwcześniej wczesnym popołudniem – pomaga to pogodzić obydwa wszystkie obowiązki!

Oryginalne połączenie interdyscyplinarności przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa poszerzone o wiedzę wybranej specjalizacji stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi studenci zdobywali praktyczne umiejętności (np. w zakresie prezentacji, pisania, analizy strategicznej czy znajomości procedur grantowych) oraz orientowali się w skomplikowanych zagadnieniach współczesności, którą śledzimy, badamy i interpretujemy na bieżąco.

Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli (np. Burson Marsteller, Schuman Associates), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej), firmach public relations, centrach informacyjnych, mediach radiowych i telewizyjnych (np. POLSAT, TVN). Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjal

Jednym słowem, dzięki zdobytej w Centrum Europejskim UW wiedzy nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.