Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

O Centrum

Misja CE

Strategia Centrum Europejskiego ma lata 2015-2018

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 1991 roku. Jest zatem jedną z najstarszych w Polsce placówek akademickich, która poza prowadzeniem badań w zakresie politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych aspektów integracji europejskiej aktywnie działa na rzecz popularyzowania ich efektów.

Inicjatorami utworzenia uniwersyteckiej jednostki zajmującej się problematyką europejską była grupa profesorów z Wydziałów: Historycznego, Prawa i Administracji oraz Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ich wysiłki zaowocowały powstaniem w 1990 roku Centrum Badań Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Studiów Europejskich, które rok później zmieniło nazwę na Centrum Europejskie. Obecnie Centrum Europejskie jest podstawową jednostką organizacyjną UW nie będącą wydziałem.

Początkowo – na mocy porozumienia z Komisją Europejską i Radą Europy – w strukturach CE mieściły się także Ośrodek Informacji i Dokumentacji Wspólnot Europejskiej (dziś: Centrum Dokumentacji Europejskiej, CDE) oraz Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy. 4 lipca 2002 roku Ośrodek Informacji i Dokumentacji Rady Europy uzyskał status samodzielnego przedstawicielstwa Rady Europy i funkcjonował jako Biuro Informacji RE.

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego prowadzenie studiów europejskich rozpoczęło już w 1992 roku. Najpierw powstały studia podyplomowe. Studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe specjalność integracja europejska (SM-IE) zostały uruchomione w 1995 roku i były realizowane przy współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW do roku 2012.

Od roku akademickiego 2004/2005 (na mocy decyzji Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 17 grudnia 2003 roku) Centrum Europejskie prowadzi także studia licencjackie i magisterskie (pierwszego i drugiego stopnia) na kierunku europeistyka.

Pierwszym dyrektorem Centrum Europejskiego UW był prof. dr hab. Andrzej Wieczorkiewicz. Następnie Centrum kierowali: prof. dr hab. Zofia Sokolewicz (do 1995 roku), prof. dr hab. Tadeusz Skoczny (do 1999 roku), prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak (do 2005 roku) oraz prof. dr hab. Dariusz Milczarek. Aktualnie dyrektorem Centrum jest prof. dr hab. Bogdan Góralczyk.

Poprzednie designy naszej witryny:

     

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01