Administracja

Małgorzata Augustynowiczsekretariat ogólny CE,
p. 210, tel./fax 22 553 33 01
Małgorzata Augustynowicz
mgr Przemysław Bartuszek kierownik biblioteki i CDE, informacja europejskaPrzemysław Bartuszek
mgr Ewa Kramekpełnomocnik Kwestora UW w Centrum Europejskim
CE, p. 215, tel. 22 553 33 38
Ewa Kramek
Jolanta Pięciurek sekretariat studiów, p. 202AJolanta Pięciurek
mgr Agnieszka Sacharuk pracownik biblioteki i CDE, informacja europejskaAgnieszka Sacharuk
mgr Dorota Sołtysiak pracownik biblioteki i CDE, informacja europejskaDorota Sołtysiak
Violetta Wojciechowska-Danilczuk sekretariat studiów, p. 202AVioletta Danilczuk
mgr Roman ŻyłaKierownik ds. administracyjnych
CE, p. 208, tel. 22 553 33 02
Roman Zy La 1024x749a