Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

O Centrum / Aktywności CE

dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski w Paryskiej Wyższej Szkole Nauk Społecznych (EHESS)

2012-06-12

W maju 2012 dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski został zaproszony przez Profesora Pierre’a Manent z Paryskiej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych (EHESS) do wygłoszenia wykładu pt. „Granice wspólnoty, krytyka radykalizmu społecznego w teorii H. Plessnera”.

Uzyskane stypendium było wynikiem współpracy w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Współpracy UW-EHESS przy Uniwersytecie Warszawskim. Poza wykładem pobyt we Francji obejmował możliwość gościnnego uczestniczenia w seminariach EHESS oraz pracę w archiwach uczelni.

Powrót do listy wydarzeń

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01