Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

O Centrum / Aktywności CE

Nowy numer kwartalnika „Studia Europejskie” (3/2010)

2011-04-07

„Emigracja polska po akcesji do Unii Europejskiej” to tylko jedna z wielu interesujących prac naukowych opublikowanych na łamach najnowszego kwartalnika, który ukazał się kilka dni temu. Numer 3/2010 kwartalnika „Studia Europejskie” już dostępny!

Spis treści:

 • ARTYKUŁY
  • Tomasz Kubin
   Postanowienia Traktatu Lizbońskiego a zagadnienie „deficytu demokracji” w Unii Europejskiej
  • Małgorzata Pacek
   Emigracja polska po akcesji do UE – wyjazdy i powroty?
  • Zuzanna Wolska
   Polityka Unii Europejskiej wobec zmian klimatycznych
  • Michał Łuszczuk
   Polityka arktyczna Unii Europejskiej in status nascendi
  • Bartłomiej Nowak
   System Regulacji Energetyki – niezależny organ regulacyjny w kontekście trzeciego pakietu energetycznego
  • Rafał Willa
   Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w kontekście wewnętrznej spójności Unii Europejskiej
 • DOKUMENTY
  • Wnioski Prezydencji Rady Europejskiej, Bruksela, 17 czerwca 2010 r.
  • Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku Islandii o członkostwo w Unii Europejskiej, Strasburg, 7 lipca 2010 r.
 • INFORMACJE I MATERIAŁY
  • Miasta a proces integracji europejskiej – historyczne źródła kształtującego się systemu wielopoziomowego, Laura Grazi
  • Polityka kulturalna Ukrainy: od niepodległości po neutralizm, Tatiana Dowganiuk, Bożena Gierat-Bieroƒ
  • Regulacje socjalne w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w krajach UE,
 • BIBLIOGRAFIA EUROPEJSKA
  • Recenzje i omówienia
  • Bibliografia polskich artykułów z 2007 r. (część 1)
 • CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
  • Projekt badawczy poświęcony ewolucji europejskiej myśli społecznej realizowany w latach 2009−2010 pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wieleckiego, wykładowcy w Centrum Europejskim UW, Tatsiana Kanash

Czasopismo możesz nabyć w Dziekanacie Centrum Europejskiego (pok. 207) lub przez Internet za pośrednictwem formularza zamówieniowego.

Zachęcamy do lektury!

Powrót do listy wydarzeń

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01