Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

O Centrum / Aktywności CE

"Rozszerzenie UE i Polityka Sąsiedztwa wobec państw Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej"

2011-06-08

Prof.  Bogdan Góralczyk uczestniczy  - jako jedyny przedstawiciel z Polski - w konferencji międzynarodowej "Rozszerzenie UE i Polityka Sąsiedztwa wobec państw Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej", zorganizowanej przez: Instytut Gospodarki Światowej Węgierskiej Akademii Nauk oraz Fundację Friedricha Eberta w Budapeszcie.

8 czerwca 2011 r. uczestniczyłem - jako jedyny przedstawiciel z Polski - w konferencji międzynarodowej "Rozszerzenie UE i Polityka Sąsiedztwa wobec państw Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej", zorganizowanej przez: Instytut Gospodarki Światowej Węgierskiej Akademii Nauk oraz Fundację Friedricha Eberta w Budapeszcie. W konferencji oprócz Gospodarzy, uczetniczyli przedstawiciele Chorwacji, Serbii, Ukrainy, a także Niemiec i Holandii

W panelu, któremu przeodniczył b. minister Spraw Zagranicznych Węgier Péter Balázs "Partnerstwo Wschodnie UE", wygłosiłem referat nt. roli Partnerstwa Wschodniego wśród priorytetów polskiej Prezydencji w UE. Uczestnicy tego panelu doszli do dość zgodnego wniosku, że polska Prezydencja przychodzi w "trudnym czasie" dla UE, a zrealizowanie celów Partnerstwa Wschodniego nie będzie obecnie łatwe, gdyż Europa patrzy bardziej na południe niż na wschód, ma kłopoty z migrantami (Lampedusa), a przede wszystkim walczy z kryzysem strefy euro (synonim: państwa PIIGS). W podobnym tonie wypowiadał się też zamykający konferencję i podsumowujący wnioski z niej płynące prof. András Inotai, dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej WAN.

prof. dr hab. Bogdan Góralczyk

Powrót do listy wydarzeń

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01