Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

O Centrum / Aktywności CE

Wizyta studyjna prof. Erhan Doğanz Marmara University w CE UW

2016-04-25

W dniach 25-27 kwietnia br. w ramach program Erasmus+ przebywał z wizytą w Centrum Europejskim UW prof. Erhan Doğan z Marmara University, Faculty of PolicalSciences.

Podczas wizyty wygłosił on 3 wykłady dlastudentów CE UW na następujące tematy: Turkish Foreign Policy, Turkey’s Access to the EU and the dilemmas of European Identity, The EU and Turkey’s Economic Condition in Comparative Perspective.

 

27 kwietnia br. odbyło się także seminarium naukowe pt. Turkey and new geopolitical order at the turn of the 21st Century. W seminarium, poza prof. Erhan Doğanem, wzięli udział pracownicy CE UW: prof. Bogdan Góralczyk, prof. Danuta Chmielowska, doc. dr Artur Adamczyk, doc. dr Olga Barburska, dr Kamil Zajączkowski, mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert, a także studenci CE UW. Podczas seminariumporuszono kwestie polityki Turcji wobec: ISIS i wojny domowej w Syrii, Rosji w kontekście procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, uchodźców i związane w tym porozumienie z UE. Omówiono także problemy wewnętrzne Turcji.

 

Ponadto Prof. Chmielowska, dr Zajączkowski i mgr Jurkiewicz-Eckert przeprowadzili z gościem bilateralne rozmowy na temat zacieśnienia stosunków badawczo-naukowych z Wydziałem Nauk Politycznych Marmara University, dotyczące  m.in. we wspólnych projektów naukowych, organizacji wspólnych sympozjów i seminariów naukowych.

Powrót do listy wydarzeń

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01