Konferencje i seminaria

rokKONFERENCJE I SEMINARIA MIĘDZYNARODOWENazwa instytucji partnerskiej
12.12.2016Seminarium międzynarodowe pt. Ukraina w polityce wschodniej UE w dobie kryzysu: strategiczne partnerstwo czy niespełnione nadzieje?
Organizator: CE UW
Udział ze strony CE UW: doc. dr Olga Barburska, dr Kamil Zajączkowski
Instytut Integracji Europejskiej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki
9.12.2016Konferencja międzynarodowa pt. Globalising India and Asia
zorganizowana w Warszawie
Udział ze strony CE UW: prof. dr hab. Bogdan Góralczyk
Department of Political Science, South Asia Institute, University of Heidelberg, South Asian Studies; School of Interdisciplinary Area Studies, University of Oxford; ISM UW
2.12.2016Konferencja międzynarodowa pt. Strategiczne partnerstwo w czasie kryzysu (z okazji 25-lecia uznania przez Rzeczpospolitą Polską suwerenności i niepodległości Ukrainy)
zorganizowana we Lwowie
Udział ze strony CE: dr Kamil Zajączkowski
Lwowski Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki, Instytut Bronisława Komorowskiego, Uniwersytet Opolski (Instytut Politologii), Ukraińska Asocjacja Polityki Zagranicznej, ISM UW
22.11.2016Seminarium międzynarodowe pt. Poland and Central Europe Within The European Integration Framework (or EU) after Brexit,
zorganizowane w Xiamen przy współpracy z CE UW
Udział ze strony CE: prof. Bogdan Góralczyk
Xiamen University, School of International Relations
21.11.2016Konferencja międzynarodowa pt. (Mis)perception of Poland and Central Europe in Asia – the Role of Higher Education in Public Diplomacy zorganizowane w Warszawie  przy współpracy z  CE UW
Udział ze strony CE: dr Kamil Zajączkowski
ISM UW, PTSM
14.11.2016Seminarium międzynarodowe pt.The European Union and Emerging India
zorganizowane w Mangalore przy współpracy CE UW Udział ze strony CE: dr Kamil Zajączkowski
Organizator: Mangalore University (wspólna inicjatywa 3 Wydziałów - Departments - Political Science, Economics and Business Administration)
11.11.2016Organizator: Mangalore University (wspólna inicjatywa 3 Wydziałów - Departments - Political Science, Economics and Business Administration)+6:6Wydział Geopolityki i Stosunków Międzynarodowych Manipal University (Department of Geopolitics and International Relations)
21.10.2016seminarium międzynarodowe pt. Turkey’s Access to the EU and the dilemmas of European Identity - Political, Social and Cultural dimensions
Udział ze strony CE: prof. D. Chmielowska, mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert, doc. dr Artur Adamczyk, dr K. Zajączkowski
Folklore Research Center in Ankara
13.09.2016seminarium międzynarodowe pt. Central and Eastern Europe in the EU rozganizwane przy współpracy z CE UW
Udział ze strony CE: prof. Bogdan Góralczyk
Uniwersytet im. Jawrahla Nehru (JNU)
2016Międzynarodowe seminariumnaukowe pt. „The Cultural Crucible: The Reorganzation and Renewal of Institutions in the Cultural Capital Landscapes”Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Centre Norbert Elias Pôle Marseille)
2016Międzynarodowakonferencjanaukowa pt. „Eastern Policy of the European Union: Achievements and Problems”Instytut Integracji Europejskiej i Wydział Stosunków Międzynarodowych, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki; Konsulat Generalny RP we Lwowie
2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Europa Środkowo-Wschodnia w politycznych i kulturalnych interakcjach między Grupą Wyszehradzką, Unią Europejską i Federacją Rosyjską”Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Rozwoju KUL, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Europy-Środkowo-Wschodniej,Towarzystwo Instytutu Europy-Środkowo-Wschodniej
2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „IsIndiarisingpower? European and Indian perspectives”Instytut StosunkówMiędzynarodowych UW, PolskieTowarzystwoStudiówMiędzynarodowych, University of Oxford, University of Calcutta, Manipal University, Jawaharal Nehru University
2016Międzynarodowywarsztatnaukowy pt.„Exchange of information between competitors under Article 101 TFEU”Université de Toulouse Capitole 1
2016Międzynarodoweseminariumnaukowe pt. „Turkey and new geopolitical order at the turn of the 21st Century”Faculty of Political Sciences, Marmara University
2016Międzynarodowywarsztatnaukowy pt. „New Politics of Memory: Warsaw Rising 1944”Centre of European Studies, Rutgers University
2016Miedzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ideologies and Policies in Contemporary Europe"Faculty of European Studies, Babes-Bolyai Universitydin Cluj-Napoca
2016Międzynarodowe seminarium naukowe pt.„Gospodarka oparta na wiedzy: europejskie wyzwanie"PhilosophischeFakultät, TechnischeUniversität Chemnitz
2016Międzynarodowakonferencjanaukowa pt.: „Evolving Global Politics Indian and European Perspectives”Instytut Stosunków Międzynarodowych UW,University of Calcutta, Jawaharlal Nehru University
2016Międzynarodoweseminariumnaukowe pt. „How to Make Stronger and More Effective Foreign Policy of the EU?”Instytut Integracji Europejskiej i Wydział Stosunków Międzynarodowych, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki; Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku
2016Międzynarodoweseminariumnaukowe pt. „Barriers and Prospects for Future Enlargements of the EU”PhilosophischeFakultät, TechnischeUniversitat Chemnitz
2015Międzynarodowa dwudniowa  konferencja naukowa pt. „Facing the Challenges in European Union. Re-thinking of EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)”ECSA World; Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA); InstytutStosunków Międzynarodowych UW; Katedra Unii Europejskiej im. Jean Monneta i Katedra Administracji Publicznej Kolegium Społeczno-Ekonomicznego; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Uniwersytet Gdański
2015Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Geopolityczne znaczenie Azerbejdżanu dla Europy”Department of the International Relations Ministry of Education of Azerbajian, The Council on State Support to Non-Governmental Organizations of Azerbajian
2015Międzynarodowakonferencjanaukowa pt.„Poland in Asia – The Role of the Higher Education in Public Diplomacy Conference”PolskieTowarzystwoStudiówMiędzynarodowych, Instytut StosunkówMiędzynarodowych UW, University of Calcutta, Manipal University, Xiamen University, Peking University, Kyungpook National University, Global College International
2015Panel: „Electoral Politics in the EU” w ramach 9th ECPR General ConferenceEuropean Consortium for Political Research
2014Międzynarodoweseminariumnaukowe pt. „European Cultural Capitals and the role of Institutional Cultural Infrastructure”InterdyscyplinarnyZespół ds. WspółpracyBadawczej UW-EHESS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales(Pôle Marseille Centre Norbert Elias), Instytut KulturyPolskiej UW, Instytut Filozofii UW
2014Międzynarodowa konferencja naukowa pt.„The World’sPerception of the European Union”Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)
2014Międzynarodowe seminarium naukowe pt.„Ukraina - rok po Majdanie. Ocena i perspektywy”Instytut Integracji Europejskiej i Wydział Stosunków Międzynarodowych, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki; Ambasada Ukrainy w Polsce
2013Międzynarodoweseminariumnaukowe pt. „Crisis in the European Union – economic and institutional aspect”Centre for European and Transition Studies, Faculty of Economics and Management, University of Latvia
2013Międzynarodoweseminariumnukowe pt. „Slovenian and Polish experiences in the European integration process - economic and institutional dimension”Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana
2013Międzynarodoweseminariumnaukowept: „The Audience Development and Its Place in the Cultural Policy of the European Union. Theory and practice”Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Fundacja Impact
2013Międzynarodoweseminariumnaukowe pt. „The EU accession to the European Convention on Human Rights”Oxford Brookes University
2013Międzynarodoweseminariumnaukowe pt. „The Role of Academic Society in the Europeanization of Turkey”Faculty of Political Science, Istanbul University
2013Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Poland and Turkey on the International Arena”Faculty of Political Science, Istanbul University
2013Międzynarodowakonferencjanaukowa pt. „Poland and Turkey in Europe – Common Targets, Different Experiences”Faculty of Political Science, Istanbul University; Istanbul Kemerburgaz University, Middle East Technical University w Ankarze, Wydział Zarządzania UW, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, Instytut Nauk Politycznych UW, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2013Międzynarodoweseminariumnaukowe pt. „European Studies: Challenges for Polish-Turkish Academic Cooperation”Faculty of Political Science, Istanbul University;KatedraUniiEuropejskiejim. Jean Monneta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)
2013Międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ukraine – strategic partner for the EU?”Institute of Foreign Policy Studies, University of Calcutta; Center for Polish and Central European Studies, University of Calcutta
2013Międzynarodowe seminarium naukowe pt.„O przeszłości dla przyszłości. Stosunki polsko-ukraińskie w czasach najnowszych”Instytut Integracji Europejskiej i Wydział Stosunków Międzynarodowych, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki; AmbasadaUkrainy w RP
2013Panel:„Long – Term Trends and Recent Changes in Party Politics at EU Level” w ramach7th ECPR General ConferenceEuropean Consortium for Political Research