Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

O Centrum / Partnerzy

Partnerzy krajowi

Centrum Europejskie UW stale współpracuje zarówno ze specjalistami wywodzącymi się z polskich środowisk naukowych, jak i z praktykami ze sfer polityki i gospodarki. Należą do nich między innymi:

 • pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego (przede wszystkim Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziału Historii, Wydziału Nauk Ekonomicznych, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania);
 • pracownicy naukowi innych polskich uczelni wyższych, między innymi: Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • pracownicy różnych urzędów centralnych, na przykład Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Partnerzy zagraniczni

Centrum Europejskie UW ściśle współpracuje z partnerami zagranicznymi, w tym zwłaszcza z Radą Europy (Biuro Informacji Rady Europy przez długi czas działało w ramach CE). Bliskie więzi utrzymuje również z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, między innymi: Instytutem Uniwersyteckim we Florencji, Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki, University of North Florida oraz Center for European Studies Uniwersytetu w Maastricht.

W ramach Programu LPP Erasmus Centrum Europejskie UW współpracuje z 26 ośrodkami akademickimi z trzynastu państw europejskich (Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Turcji, Włoch i Wielkiej Brytanii). Partnerami CE są m.in.:

 • University College of London,
 • Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po),
 • Université Paul Valéry Montpellier III,
 • Université de Vincennes - Saint Denis Paris VIII,
 • Universiteit Maastricht,
 • Vrije Universiteit Brussel,
 • Rijksuniversiteit Groningen,
 • Kobenhavns Universitet,
 • Malmö Hogskola,
 • Eberhard Karls Universität Tübingen,
 • Otto-Friedrich Universität Bamberg,
 • Technische Universität Chemnitz,
 • Universität Wien,
 • Universita degli Studi di Siena,
 • Universita degli Studi di Milano,
 • Universita degli Studi di Bologna,
 • Universitat de Barcelona,
 • Universidad de Valencia,
 • Universidad Autonoma de Madrid,
 • Universidad de Lisboa,
 • Ljubljana University,
 • Marmara Universitesi Istanbul,
 • Fachhochschule Köln.

 

We wrześniu 2010 r., podpisano nową dwustronną umowę o współpracy i wymiannie kadr między Uniwersytetem Warszawskim i Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu, której Centrum Europejskie jest jednym z głównych inicjatorów. Współpracę w ramach tej umowy koordynuje Interdyscyplinarny Zespół Współpracy Badawczej UW-EHESS kierowany przez mgr Dorotę Jurkiewicz-Eckert wspolnie z dr Mikołajem Rakusą-Suszczewskim.

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01