Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

O Centrum / Pracownicy

WYKŁADOWCY  w  CE

 

doc. dr Artur Adamczyk

sekretarz Programu Wydawniczego CE,
polityczne aspekty procesów integracyjnych w Europie, konflikty i spory międzynarodowe w Europie i w świecie z udziałem państw europejskich, reforma instytucjonalna UE

mgr Małgorzata Augustynowicz

sekretariat ogólny
CE, p. 210, tel./fax 22 553 33 01, e-mail

doc. dr Olga Barburska

redaktor merytoryczny w Programie Wydawniczym CE,
polityczne aspekty procesów integracyjnych w Europie, polityka wschodnia Unii Europejskiej, aktywność polityczna kobiet w UE

mgr Przemysław Bartuszek

kierownik biblioteki i CDE, informacja europejska

dr Agnieszka Chmielewska

Z-ca Dyrektora ds. studenckich,
historia sztuki, socjologia kultury, historia kultury polskiej XX wieku, koncepcje narodu i kultury narodowej, postawy Polaków wobec Europy i integracji europejskiej

dr hab. Danuta Chmielowska

turkolog, politolog; tłumacz z języka tureckiego

prof. dr hab. Władysław Czapliński

prawo międzynarodowe i europejskie

dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

regulacja ryzyka w UE, w tym prawo biotechnologii i bezpieczeństwa produktów, ochrony środowiska, farmaceutyczne i żywnościowe; kompetencje derogacyjne państw członkowskich, prawo instytucjonalne i administracyjne UE oraz unijny system ochrony prawnej

dr hab. Agata Dziewulska

teoria konfliktu zbrojnego, systemy polityczne państw, aplikacja systemów politycznych w państwach pokonfliktowych, odbudowa państwa po rozwiązaniu konfliktu zbrojnego

dr hab. Wojciech Gagatek

system polityczny Unii Europejskiej (w szczególności zagadnienia dotyczące Parlamentu Europejskiego), demokracja i reprezentacja polityczna w UE, partie polityczne na poziomie europejskim, porównawcza analiza systemów politycznych, metodologia badań społecznych

dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW

DYREKTOR,

redaktor naczelny rocznika naukowego "Azja-Pacyfik",
globalizacja, rola UE na arenie globalnej, ład międzynarodowy, rola dyplomacji we współczesnym świecie

dr hab. Marta Grabowska, prof. UW

informacja naukowa, zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, źródła informacji Unii Europejskiej, polityki badań i rozwoju oraz innowacyjności, technologie ICT, nowe media

mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert

koordynator LLP Erasmus w Centrum Europejskim UW,
historia sztuki, historia kultury europejskiej, historia muzeów i kolekcji sztuki XX wieku, kultura w procesach integracji europejskiej, międzynarodowe stosunki kulturalne

dr hab. Paweł Kozłowski, prof. UW

ekonomia polityczna, ekonomia i socjologia transformacji, rola idei w rozwoju gospodarczym

mgr Ewa Kramek

pełnomocnik Kwestora UW w Centrum Europejskim
CE, p. 215, tel. 22 553 33 38,

dr Mirella Kurkowska

historia idei, historia kultury i społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem XIX wieku, dzieje obyczajowości i mentalności, dydaktyka historii

dr hab. Dariusz Milczarek, prof. UW

redaktor naczelny Programu Wydawniczego CE,
polityczno-militarne aspekty procesów integracyjnych w Europie, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, pozycja i rola UE w świecie

dr Bohdan Misiuna

filozofia, a w szczególności aksjologia i etyka

doc. dr Anna Ogonowska

Z-ca Dyrektora ds. jakości kształcenia,
polityka informacyjna, audiowizualna i językowa Unii Europejskiej, prawo dostępu do informacji, systemy informacyjne UE, wyszukiwanie informacji

dr hab. Marcin Olszak

prawnik, bankowiec, dyrektor Dep. Prawnego KNF
prawo bankowe i finasowe

dr Anna M. Ostrowska

antropologia kulturowa, antropologia ekonomiczna, historia teorii antropologicznych, gender w kulturze

dr Małgorzata Pacek

redaktor merytoryczny w Programie Wydawniczym CE,
politologia, migracje w Europie, historia integracji europejskiej

Jolanta Pięciurek

sekretariat studiów

doc. dr Jana Planavova-Latanowicz

sekretarz Komisji Stypendialnej CE,
europejskie prawo gospodarcze, arbitaż międzynarodowy

dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski

opiekun kół naukowych w CE,
filozofia i teoria polityki, historia idei, antropologia, socjologia

mgr Agnieszka Sacharuk

pracownik biblioteki i CDE, informacja europejska

prof. dr hab. Wojciech Sadurski

prawnik, teoria i filozofia prawa

mgr Dorota Sołtysiak

pracownik biblioteki i CDE, informacja europejska

Violetta Wojciechowska-Danilczuk

sekretariat studiów

dr Kamil Zajączkowski

Z-ca Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej
współczesne stosunki międzynarodowe, rola UE w świecie, relacje UE z krajami rozwijającymi się, bezpieczeństwo międzynarodowe

mgr Roman Żyła

Kierownik ds. administracyjnych
CE, p. 208, tel. 22 553 33 02, e-mail Spis publikacji pracowników Centrum Europejskiego można znaleźć w bibliografii UW (pięć poziomów wyszukiwania).

  

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01