Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

O Centrum / Struktura

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Centrum Europejskie UW:

 • prowadzi studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) z zakresu europeistyki, studia licencjackie (I stopnia) z zakresu integracji europejskiej oraz studia podyplomowe,
 • bierze czynny udział w realizacji badań w zakresie studiów europejskich,
 • gromadzi i udostępnia informację z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej i Europie,
 • prowadzi działalność wydawniczą.

 

Regulamin Centrum Europejskiego UW przyjęty przez Radę Centrum w dniu 19 stucznia 2016r., z uwzględnieniem §4 uchwały nr 391 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2015 r., poz. 131)

 

Cele te są realizowane poprzez działalność zespołów dydaktyczno-badawczych do spraw:

 • gospodarki Unii Europejskiej:
  • dr hab. Paweł Kozłowski, prof. UW, kierownik
  • dr Anna M. Ostrowska
  • dr hab. Agata Dziewulska
 • europejskiej integracji polityczno-obronnej:
  • dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW, kierownik
  • doc. dr Artur Adamczyk
  • doc. dr Olga Barburska
  • dr hab. Wojciech Gagatek
  • dr hab. Dariusz Milczarek, prof. UW
  • dr Małgorzata Pacek
  • dr Kamil Zajączkowski
 • prawa Unii Europejskiej:
  • prof. dr hab. Władysław Czapliński, kierownik
  • dr hab. Marcin Olszak
  • dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska
  • doc. dr Jana Planavova-Latanowicz
 • europejskich procesów społeczno-kulturowych:
  • dr Agnieszka Chmielewska,
  • dr hab. Danuta Chmielowska, kierowniczka
  • dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski
  • dr Mirella Kurkowska
  • dr Bohdan Misiuna
  • mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert
 • informacji europejskiej:  (samodzielna pracownia ds. IE)
  • dr hab. Marta Grabowska, prof. UW, kierowniczka
  • doc. dr Anna Ogonowska

Jednostkami organizacyjnymi Centrum Europejskiego UW są także:

 • Biblioteka CE wraz z afiliowanym przy niej Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE)
  W bibliotece CE można uzyskać fachowe informacje na temat integracji europejskiej oraz procesów zachodzących we współczesnej Europie. Bogate zbiory biblioteki CE oraz będącego jej częścią Centrum Dokumentacji Europejskiej obejmują ponad 13 tys. polskich i zagranicznych pozycji książkowych, powyżej 300 tytułów czasopism z zakresu integracji europejskiej oraz publikacje i dokumenty instytucji Wspólnot Europejskich. Więcej...
   
 • Program Wydawniczy
  Celem Programu Wydawniczego jest przygotowywanie i upowszechnianie publikacji dotyczących zagadnień z zakresu problematyki europejskiej autorstwa pracowników CE oraz ekspertów z renomowanych placówek akademickich i naukowych, z kraju i zagranicy. Centrum Europejskie jest wydawcą kwartalnika Studia Europejskie, rocznika Yearbook of Polish European Studies oraz licznych publikacji książkowych – prac monograficznych oraz podręczników i skryptów akademickich. Więcej...
   
 • Sekcja administracyjna,
 • Sekcja ekonomiczno-finansowa,
 • Sekretariaty:
  • ogólny,
  • studiów.

 

 

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01