Zespoły dydaktyczno-badawcze Centrum Europejskiego

Zespół gospodarki Unii Europejskiej

  • dr hab. Paweł Kozłowski, prof. UW, kierownik

  • dr hab. Agata Dziewulska

  • dr Anna M. Ostrowska

Zespół europejskiej integracji polityczno-obronnej

  • dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW, kierownik

  • doc. dr Artur Adamczyk

  • doc. dr Olga Barburska

  • dr hab. Wojciech Gagatek

  • dr hab. Dariusz Milczarek, prof. UW

  • dr Małgorzata Pacek

  • dr Kamil Zajączkowski

Zespół prawa Unii Europejskiej

  • prof. dr hab. Władysław Czapliński, kierownik

  • dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

  • dr hab. Marcin Olszak

  • doc. dr Jana Planavova-Latanowicz

Zespół europejskich procesów społeczno-kulturowych

  • dr hab. Danuta Chmielowska, kierowniczka

  • dr Agnieszka Chmielewska

  • mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert

  • dr Mirella Kurkowska

  • dr Bohdan Misiuna

  • dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski

Samodzielna pracownia informacji europejskiej

  • dr hab. Marta Grabowska, prof. UW, kierowniczka

  • doc. dr Anna Ogonowska