Jeśli chcesz być informowany o nowościach wydawniczych, podaj swój adres e-mail.
Newsletter

Centrum Europejskie Uniwersytetu WarszawskiegoGodło Polski

Europeistyka

Program wydawniczy / O nas

W ramach Programu Wydawniczego CE wydanych zostało ponad 150 różnego typu publikacji, w tym zwłaszcza prace monograficzne oraz podręczniki i skrypty akademickie (np. W.Czapliński, Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego. Zarys wykładu, Warszawa 2009; D.Milczarek, Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005; Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej UE na przykładzie Ukrainy, red. J.Borkowski, Warszawa 2006).

Publikacje Programu Wydawniczego docierają do bibliotek wszystkich najważniejszych placówek akademickich, znacznej części bibliotek publicznych i specjalistycznych oraz księgarni naukowych w całej Polsce. Rośnie także liczba odbiorców zagranicznych – nasze publikacje zamawiane są przez osoby prywatne oraz różnego typu instytucje, w tym m.in. przez biblioteki Komisji Europejskiej, European University Institute we Florencji, uniwersytetów w Oksfordzie, Berlinie, Bremie, Mannheim, Bonn, Nancy, Montpellier, Bergen, jak również przez Fundacje: Schumana, Adenauera, Bertelsmanna, Eberta oraz takie ośrodki jak Instytut Goethego, British Council i Institute Francais.

Wszystkie publikacje dostępne są w wybranych księgarniach na terenie całego kraju oraz bezpośrednio w wydawnictwie (w tym - w prenumeracie). Zamówienia przyjmujemy pocztą, faksem, pocztą elektroniczną oraz on-line.

Książki wydawane przez Program Wydawniczy są głównie autorstwa pracowników dydaktycznych Centrum Europejskiego UW.

W wydawnictwach periodycznych (kwartalnik i rocznik) autorami są wybitni naukowcy z dziedziny europeistyki, prawa, politologii, ekonomii etc. wywodzący się z największych uczelni i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. W gronie autorów znaleźli się m.in.:

Prof. dr hab. Krzysztof Pomian

Prof. Andras Inotai

Prof. dr hab. Wojciech Sadurski

Prof. dr hab. Danuta Hubner

Prof. Bernhard Schloh

Prof. dr hab. Alojzy Z.Nowak

Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

Prof. dr hab. Tadeusz Sporek

Prof. dr hab. Jerzy Axer

Prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda

Prof. dr hab. Wojciech Gasparski

Prof. dr hab. Antoni Kukliński

Prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek

Prof. dr hab. Włodzimierz Anioł

Prof. dr hab. Władysław Czapliński

Prof. dr hab. Józef Fiszer

Dr hab. Ryszard Zięba

Dr Zbigniew Czachór

Prof. dr hab. Zofia Wysokińska

Prof. dr hab. Lena Kolarska- Bobińska

Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Prof. dr hab. Janina Witkowska

©® Centrum Europejskie UW, 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22, tel. 022 553 33 01