Spis numerów z artykułami

„Studia Europejskie”

Kwartalnik Studia Europejskie 3-2016

Tytuł: Studia Europejskie
Redaktor: doc. dr Artur Adamczyk
ISSN: 1428-149X
Objętość: około 250 stron 
Format: B5
Punkty wydawnictwa: 12
Zamów: sekretariat@nullaspra.pl