Zasady recenzowania

„Studia Europejskie”

Kwartalnik Studia Europejskie 3-2016

Tytuł: Studia Europejskie
Redaktor: doc. dr Artur Adamczyk
ISSN: 1428-149X
Objętość: około 250 stron 
Format: B5
Punkty wydawnictwa: 12
Zamów: sekretariat@nullaspra.pl 

Zasady recenzowania nadesłanych artykułów w Programie Wydawniczym CE UW

Zespół Redakcyjny Programu Wydawniczego CE UW dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając zbieżność tematyki artykułu z profilem kwartalnika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
Teksty, które zostaną w ten sposób wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród recenzentów wymienionych na liście naukowców współpracujących z Redakcją. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process). Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny.
Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Zespół Redakcyjny.
Zasady recenzowania artykułów są zbieżne z wytycznymi Ministerstwa Nauki zawartymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.
Recenzenci artykułów zamieszczanych w kwartalniku naukowym Studia Europejskie
Formularz recenzyjny [PDF]

Wszystkie zaproponowane materiały podlegają procedurze recenzyjnej. W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z dr Arturem Adamczykiem (a.adamczyk@nulluw.edu.pl).